Български народен кръст - Иван Енчев - Видю

Български народен кръст
Автор: Иван Енчев - Видю
Обем: 183 стр.
Формат в мм.: 210x290
Издател: ИК "проф. Марин Дринов"
Твърда подвързия
Дата на включване: 1999-06-10
Нашата цена: 5.76 лв
 

Тази книга на известния художник и художествен критик - Иван Енчев - Видю, е изключително ценно изследване за българския народен кръст. В акварел и рисунки с туш той пресъздава кръстове от цялата историческа етническа територия на България. Най-голям дял заемат надгробните паметници - каменни, дървени, а също кръстовете от ковано желязо, от стенописи, от шевичния орнамент и др.

Широкият териториален обхват на илюстративния материал, датировката на паметниците, застъпването на разнородни по своята функция кръстове дават възможност да се проследи развитието на естетическите принципи в българското народно изкуство за един много съществен период от неговата история - Възраждането и първите години след Освобождението. Не по-малко важен е и фактът, че са обхванати територии, които отдавна не се намират в пределите на България, като Северна Добруджа и Вардарска Македония, а и повечето от паметниците, документирани от автора, вече не съществуват. Единството на стиловите особености на кръстовете доказва по нагледен път единството на българската народна култура.