Дендрохронология - Н. Мирчев, С. Любенова

Дендрохронология
Автор: Н. Мирчев, С. Любенова
Обем: 198 стр.
Формат в мм.: 200х265
Издател: ИК "Пенсофт"
Мека подвързия
Дата на включване: 2001-05-22
Нашата цена: 7.28 лв
 

2000, Настоящото учебно помагало е предназначено за студентите от Лесотехническия университет и Биологическия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски", специализиращи към катедра Екология и опазване на природната среда, както и за широк кръг студенти и специалисти в областта на екологията, горското стопанство, опазването на околната среда, климатологията, археологията, икономиката и др. Целта на авторите е да се разширят познанията относно възможностите за методическо използуване на дървесните видове за целите на биоиндикацията, т.е. като индикаторни организми за оценка на промените в състоянието на средата като цяло или на конкретния екотоп, за състоянието и развитието на формираните от тях ценопопулации, растителни съобщества и екосистеми, както и за датиране и прогнозиране на оценяваните показатели.