Наръчник по приложение на TTL и CMOS. Интегрални схеми - Еберхарт Кюн

Наръчник по приложение на TTL и CMOS. Интегрални схеми
Автор: Еберхарт Кюн
Обем: 555 стр.
Формат в мм.: 170х240
Издател: ИК "Техника"
Мека подвързия
Дата на включване: 2001-05-31
Нашата цена: 13.65 лв
 

Създаването и внедряването на полупроводникови технологии за производството на интегрални схеми се обуславят преди всичко от съвременните памети и микропроцесори. При тях броят на интегрираните върху един чип елементи достига десетки милиони. Реализацията обаче и на по-малки по обем схеми със специални функции под формата на една или няколко интегрални схеми предлага съществени технически предимства и определя по-ниска себестойност и по-голяма надеждност на системите. Все по-широко се разпространяват проблемноориентираните (АSIС) и програмируемите от потребителя (ЕРLD) интегрални схеми. Въпреки че броят и сложността на новите схеми непрекъснато нарастват, както и преди остава необходимостта от масово използваните универсални интегрални схеми от известните цифрови фамилии 74 и 75, които се предлагат от всички водещи производители и чийто асортимент надхвърля 1000 различни типа - повечето с ниска и средна степен на интеграция.

В наръчника се разглеждат свойствата и приложението на ТТL и СМOS схемите от тези фамилии. Едновременно с това той представлява едно лесно за възприемане въведение в цифровата техника и нейната съвременна елементна база. Освен принципите на действие на основните цифрови елементи като комбинационни логически схеми, тригери, броячи, буферни схеми и др. в него са приведени типични характеристики на 10 различни ТТL и СМ0S фамилии, различаващи се основно по своето бързодействие, консумирана мощност и степен на интеграция. Материалът е представен в лесноразбираема за широк кръг читатели форма, с много илюстрации, таблици и практически указания. Необходимите на места допълнения са отпечатани с дребен шрифт. Този подход прави книгата подходяща не само за инженери или студенти от различни специалности, но също и за учениците в общообразователните и професионалните училища. Както в предишните, така и в настоящото четвърто издание е запазено първоначално избраното разпределение на материала. Освен множеството нови допълнения и подобрения напълно бяха преработени раздели 1.9 и 17, както и Приложение I - преглед на ТТL и СМ0S интегралните схеми от фамилията 74.