Биология и здравно образование 9 клас. Задължителна подготовка - М. Шишенова и колектив

Биология и здравно образование 9 клас. Задължителна подготовка
Автор: М. Шишенова и колектив
Обем: 184 стр.
Формат в мм.: 210х290
Издател: ИК "Анубис"
Мека подвързия
Дата на включване: 2001-08-31
Нашата цена: 10.56 лв
 

Учебникът по „Биология и здравно образование" е предназначен за задължителна подготовка (ЗП) на учениците от девети клас на гимназиите и техникумите с прием след завършено основно образование, както и за ЗП на учениците от десети клас на СОУ и гимназиите с прием след седми клас. В него са разработени всички теми от програмата за първо равнище на Държавните образователни изисквания.

Учебникът съдържа знания за две основни равнища на организация на биологичната материя - макросистемата (биосферата) и микросистемата (клетката). Тяхното усвояване ще ви направи съпричастни с основите на биологични науки с водещо значение за съвременния човек -екология, етология, опазване на околната сред, клетъчна биология, вирусология, биохимия.

Всеки урок съдържа знания, които трябва да се усвоят за успешно покриване на стандартите. Задължителните понятия са откроени в рамка. На фон е разграничено краткото обобщение на съдържанието в края на всеки урок.

Учебникът е богато илюстриран със схеми, снимков материал, графики и таблици. Много от илюстрациите носят допълнителна информация или онагледяват явления и закономерности.