Физика и астрономия за 10. клас. Задължителна подготовка - Христо Попов

Физика и астрономия за 10. клас. Задължителна подготовка
Автор: Христо Попов
Обем: 118 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Просвета"
Мека подвързия
Дата на включване: 2001-09-05
Нашата цена: 8.19 лв
 

Учебникът е съобразен изцяло с приетите държавни образователни изисквания и с новата учебна програма по физика и астрономия за 10. клас. Предоставя разнообразни практически знания и умения, свързани с разбирането на закономерностите на физичните явления и процеси и с тяхното приложение в бита, съвременните комуникации и отраслите на икономиката.

Подпомага формирането на абстрактно мислене чрез физични модели и анализ и чрез обобщение при експериментална работа и измерване на физични величини.

Разширява интереса към физиката и към ролята й за създаване на единна картина на света.

Представя изучаваните физични явления и закономерности в достъпна и увлекателна форма.

Предлага опити, задачи, упражнения и тестове, които дават възможност за реална оценка и самооценка на учениците.