Физика и астрономия за 9. клас. Задължителна и профилирана подготовка - Христо Попов

Физика и астрономия за 9. клас. Задължителна и профилирана подготовка
Автор: Христо Попов
Обем: 247 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Просвета"
Мека подвързия
Дата на включване: 2001-09-05
Нашата цена: 8.19 лв
 

Учебникът е съобразен с приетите държавни образователни изисквания и новата учебна програма по физика и астрономия за 9. клас. Обединява в едно книжно тяло учебното съдържание за задължителна и профилирана подготовка. Представя изучаваните физични явления и закономерности в достъпна и увлекателна форма, което спомага за лесното усвояване на предвидения материал. Представя съвременните постижения на науката от изучаваните области съобразно с потребностите и възможностите на учениците. Предлага опити, задачи, упражнения и тестове, които допринасят за по-пълно осмисляне на изучаваните явления и закономерности. Дава реална възможност за оценка и самооценка на получените знания. Създава умения за самостоятелна работа и подпомага формирането на абстрактно мислене у учениците.