Биология и здравно образование за 10. клас. Задължителна подготовка - Мария Шишиньова и др.

Биология и здравно образование за 10. клас. Задължителна подготовка
Автор: Мария Шишиньова и др.
Обем: 119 стр.
Формат в мм.: 210х280
Издател: ИК "Анубис"
Мека подвързия
Дата на включване: 2001-09-05
Нашата цена: 10.92 лв
 

Учебникът е одобрен от МОН

Учебникът „Биология и здравно образование" е предназначен за задължителна подготовка (ЗП) на учениците от десети клас на гимназиите с прием след завършено основно образование, за професионалните гимназии, както и за ЗП на учениците от единадесети клас на СОУ, на гимназиите с прием след седми класи за втори курс на техникумите. В него са разработени всички теми от програмата по биология и здравно образование за първо равнище на Държавните образователни изисквания.

Учебникът съдържа два основни раздела. В първия раздел са представени знания за многоклетъчния организъм като мезосистема. При изучаването му ще си припомните общото принципно устройство на многоклетъчните организми, ще усвоите знания за процесите размножаване, развитие и за основните свойства наследственост и изменчивост. Закономерностите на наследствеността и изменчивостта се изучават от биологичната наука генетика. През последните сто години направените от нея открития допринесоха за изясняване на закономерности, чрез които се даде мощен тласък на селското стопанство и медицината. Когато авторите създаваха учебника, беше разчетен човешкият геном. Това постижение може да даде ключ към разрешаването на неразрешени досега медицински и общочовешки проблеми, но може да се превърне и в опасно оръжие с непредвидими последствия както за човека, така и за живота на Земята. Успехите на генетиката могат да разрешат проблемите с изхранването на човечеството чрез клониране на високопродуктивни сортове растения и породи животни.

Вторият раздел включва знания за биологичната еволюция. При усвояването им вие ще се запознаете с най-интересните хипотези за произхода на живота на Земята, с еволюционната теория на Дарвин, със съвременната синтетична теория за еволюцията на организмите и с теорията за произхода и развитието на човека.

Всеки урок съдържа знания, които трябва да усвоите за успешното покриване на стандартите. Задължителните понятия са изведени в рамка. На фон е откроено краткото обобщение в края на всеки урок.