География и икономика за 10. клас. Задължителна подготовка - Росица Гайтанджиева и др.

География и икономика за 10. клас. Задължителна подготовка
Автор: Росица Гайтанджиева и др.
Обем: 165 стр.
Формат в мм.: 210х280
Издател: ИК "Д-р Иван Богоров"
Мека подвързия
Дата на включване: 2001-09-05
Нашата цена: 12.65 лв
 

В десети клас завършва общозадължителната ви подготовка география в средното училище с курс по география и икономика на България. Вие знаете много по тази проблематика, но в последния клас ще постигнете по-широк и по-задълбочен поглед върху географията на родната страна се приобщите към нейните актуални събития и проблеми.

Курсът е комплексен по своя характер, защото включва изучаването на природната среда, така и на населението, селищата, стопанството и географските региони.

Стремете се да вниквате в същността на изучаваните въпроси, което означава на базата на общите закономерности на природата и обществото да разкривате особеното, специфичното, което прави географията на България уникална, неповторима и привлекателна. За това ще ви помогне и учебникът, който държите в ръцете си.

Уважаеми колеги, учебникът, който ви предлагаме, съдържа цялостна стратегия за постигане на държавните образователни изисквания в 10. клас: ориентиране в очакваните резултати, учебно съдържание, съобразено с учебната програма; модели на образователния процес за всички ти уроци с акцент върху стимулиране активността на учениците; инструментариум (въпроси и задачи) за контрол и самоконтрол. Това прави учебника функционален - надежден ресурс за постигане на стандартите.