Химия и опазване на околната среда за 10. клас. Задължителна подготовка - Г. Близнаков и др.

Химия и опазване на околната среда за 10. клас. Задължителна подготовка
Автор: Г. Близнаков и др.
Обем: 95 стр.
Формат в мм.: 210х280
Издател: ИК "Анубис"
Мека подвързия
Дата на включване: 2001-09-05
Нашата цена: 6.77 лв
 

В 9. клас изучихте някои неорганични и органични вещества. Познавате и редица теоретични въпрос изясняващи връзката между строежа и свойствата на веществата. Тази връзка се проявява в химичните процеси, които ни съпътстват в бита, протичат и в природата около нас. Това налага да познаваме закономерностите, на които те се подчиняват.

В този учебник се обсъждат енергетичните промени, които съпътстват химичните реакции, скоростта, с която протичат, факторите, които влияят върху равновесните процеси. Химичните процеси протичат в голямата си част в разтвори, затова се разглеждат и основни въпроси от теорията на разтворите.

Тези теоретични познания се прилагат при изучаването на някои тежки метали с биологично действие.