Кирил и Методий в българската историческа памет през средните векове - Димо Чешмеджиев

Кирил и Методий в българската историческа памет през средните векове
Автор: Димо Чешмеджиев
Обем: 189 стр.
Формат в мм.: 165х240
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2001-10-05
Нашата цена: 8.64 лв
 

В книгата се прави опит да се осветли цялостно култът към св. св. Кирил и Методий. За целта са събрани и изследвани всички свидетелства, носещи някаква информация за него. Култът към славянските апостоли се разглежда на фона на историческите съби-тия и процеси в средновековна България и се търси мястото му в общественото съзнание на средновековните българи.