Русская фонетика - Тотка Стоева

Русская фонетика
Автор: Тотка Стоева
Обем: 220 стр.
Формат в мм.: 140х200
Издател: ИК "Климент Охридски"
Мека подвързия
Дата на включване: 2001-11-16
Нашата цена: 4.55 лв
 

Книгата описва съвременното състояние на звуковия строеж на руския и българския език и анализира в дълбочина съществените приливи и отливи между двата близкородствени езика на сегментно и супрасегментно равнище, с използване на данни от експериментално-фонетичен характер. Съпоставката на звуковите системи на руския и българския език се опира на съвременната концепция за единството и взаимната обусловеност на фонетичния и фонологичния подход, съчетан с артикулационен, акустичен и перцептивен анализ на единиците на звучащата руска и българска реч.

Материалът е представен в достъпна форма, богато илюстриран със схеми, таблици и подробни библиографски справки.

Проф. дфн Тотка Стоева е преподавател в Катедрата по руски език към факултета по славянски филологии в СУ „Св. Климент Охридски". Автор е на научни трудове по фонетика и интонация.