Неправилни и модални глаголи в немския език - Съст. колектив на издателството

Неправилни и модални глаголи в немския език
Автор: Съст. колектив на издателството
Обем: 31 стр.
Формат в мм.: 215х140
Издател: ИК "Византия"
Мека подвързия
Дата на включване: 2002-03-01
Нашата цена: 1.82 лв
 

Настоящата таблица съдържа силни, неправилни и модални глаголи. В началото се дава неопределената форма на глагола (т. е. инфинитивът). При модалните и част от спомагателните глаголи са посочени 1. 2. и 3. л. ед. ч. в сегашно време; при останалите са посочени 2 и 3 л. ед. ч., сегашно време, ако има особености при тяхното образуване.

В imperfekt (Prateritum) се дава основата на имперфекта (т. е. 1. и 3. л. ед. ч.), а в някои случаи се дава и 2. л. ед. ч. Другите форми, които са представени, са imperfekt на условното наклонение ((Prateritum des Konjunktivs)), повелителното наклонение (imperativ) и причастието за минало време, което служи за образуване на сложните глаголни форми в минало време, както и за образуване на формите в страдателен залог.

Косата разделителна линия бележи вариантите на една и съща глаголна форма. Рядко употребяваните форми са посочени в скоби.