Българските преходи 1939-2002 - Евгения Калинова, Искра Баева

Българските преходи 1939-2002
Автор: Евгения Калинова, Искра Баева
Обем: 512 стр.
Формат в мм.: 170х240
Издател: ИК "Парадигма"
Мека подвързия
Дата на включване: 2002-06-13
Нашата цена: 22.75 лв
 

Книгата „Българските преходи 1939-2002" е опит да се представи съвременната история на България през призмата на дълбоките социално-икономически, политически и културни промени, наложени на България и на цяла Източна Европа от очерталото се в годините на Втората световна война и разразило се след нея противоборство между глобалните идеологии, между Изтока и Запада, между социализма от съветски тип и либералната демокрация, между геополитическите стратегии на САЩ и на СССР, между националните държави и глобализацията. Тези световни тенденции налагат на България да извърви дълъг и мъчителен път първо от традиционно източноевропейско общество към модернизация от съветски тип, а после и не по-малко мъчителна трансформация към общество от западноевропейски тип с политически плурализъм и пазарна икономика, и то в условията на глобализация. Първият следвоенен преход е завършен, неговата човешка цена и социално-икономически последици вече могат да получат историческа оценка, докато вторият преход още продължава. Незавършилите преобразования затрудняват оценката, още повече, че и ние, съвременниците, сме в плен на позатихналите политически страсти. Но историческата наука може да дава оценки и на извършващото се в момента, при условие, че се основава на достъпните документи и на очерталите се тенденции, и, разбира се, като си служи с исторически анализ.

Доц. Евгения Калинова е доктор по история и преподава съвременна българска история в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Тя изследва проблемите на българската външна политика след Втората световна война и отношенията власт-идеология-култура. Авторка е на книгите „Българските преходи 1944-1999 г.", „Победителките и България 1939-1945 г."

Доц. Искра Баева е доктор по история и преподава съвременна световна история в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Тя изследва следвоенната история на Източна Европа, проблемите на студената война и прехода на Източна Европа от държавен социализъм към парламентарна демокрация и пазарна икономика. Авторка е на книгите "Утопия и реалност", „Източна Европа след Сталин 1953-1956 г.", "Българската външна политика след 9 XI. 1989 г.", "Българските преходи 1944-1999 г.", "България и Източна Европа".