Право -

Денчо Славов/256 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 12.75 лв./спестявате 2.25 лв.
Жана Колева/308 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 18.70 лв./спестявате 3.30 лв.
904 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
нашата цена: 21.60 лв./спестявате 2.40 лв.
Симеон Тасев, Методи Марков/304 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
нашата цена: 10.80 лв./спестявате 1.20 лв.
Румен Марков/168 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 11.00 лв.
Гергана Маринова/200 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 13.00 лв.
Георги Митов/292 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 17.00 лв.
Ивайло Костов/380 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 20.00 лв.
Десислава Давидкова-Димитрова/240 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 15.00 лв.
344 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 16.00 лв.
Деница Топчийска/320 стр./формат: 140х210/ИК "Авангард Прима"
нашата цена: 13.50 лв./спестявате 1.50 лв.
Димитър Радев/246 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 15.30 лв./спестявате 2.70 лв.
Николай Николов/384 стр./формат: 140х215/ИК "Изток Запад"
нашата цена: 19.80 лв./спестявате 2.20 лв.
Христина Балабанова/72 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 8.50 лв./спестявате 1.50 лв.
Пеню Грозев/208 стр./формат: 160х230/ИК "Сиела"
нашата цена: 12.75 лв./спестявате 2.25 лв.
Симеон Гройсман/312 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 16.07 лв./спестявате 2.84 лв.
Сборник/520 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 21.25 лв./спестявате 3.75 лв.
Борис Велчев/220 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 14.45 лв./спестявате 2.55 лв.
Ралица Илкова/584 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 22.10 лв./спестявате 3.90 лв.
Тони Димов/560 стр./формат: 160х230/ИК "Сиела"
нашата цена: 20.40 лв./спестявате 3.60 лв.
Васил Петров/408 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 20.40 лв./спестявате 3.60 лв.
Наталия Киселова/428 стр./формат: 160х230/ИК "Сиела"
нашата цена: 24.65 лв./спестявате 4.35 лв.
Тенчо Колев/230 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 11.90 лв./спестявате 2.10 лв.
Александър Иванов/272 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 14.45 лв./спестявате 2.55 лв.
Колектив/240 стр./формат: 130х200/ИК "Труд"
нашата цена: 4.05 лв./спестявате 0.45 лв.
Евгени Стоянов/132 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 11.05 лв./спестявате 1.95 лв.
Десислава Петрова/426 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 18.70 лв./спестявате 3.30 лв.
Николай Колев/224 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 13.60 лв./спестявате 2.40 лв.
проф. д-р Дарина Зиновиева/832 стр./формат: 160х230/ИК "Сиела"
нашата цена: 31.45 лв./спестявате 5.55 лв.
Димитър Стоянов/488 стр./формат: 160х230/ИК "Сиела"
нашата цена: 27.20 лв./спестявате 4.80 лв.
Нели Маданска/360 стр./формат: 145х215/ИК "Сиела"
нашата цена: 20.40 лв./спестявате 3.60 лв.
Ива Пушкарова/392 стр./формат: 145х215/ИК "Сиела"
нашата цена: 17.00 лв./спестявате 3.00 лв.
Ана Джумалиева/300 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 17.00 лв./спестявате 3.00 лв.
120 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
нашата цена: 4.14 лв./спестявате 0.46 лв.
328 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
нашата цена: 7.11 лв./спестявате 0.79 лв.
Красимир Коев/292 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 17.00 лв.
152 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
нашата цена: 5.22 лв./спестявате 0.58 лв.
480 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
нашата цена: 7.74 лв./спестявате 0.86 лв.
344 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
нашата цена: 7.11 лв./спестявате 0.79 лв.
208 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 12.00 лв.
Радослава Янкулова/132 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 10.00 лв.
Росен Карадимов/256 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 17.00 лв./спестявате 3.00 лв.
Савин Ковачев, Стоянка Илова, Милка Гечева, Борислава Кишкилова, арх. Пенчо Димитров, Борис Милчев/776 стр./формат: 140х200/ИК "Труд и право"
нашата цена: 32.40 лв./спестявате 3.60 лв.
Кругер Милованов/516 стр./формат: 140х200/ИК "Труд и право"
нашата цена: 21.60 лв./спестявате 2.40 лв.
216 стр./формат: 140х210/ИК "Труд"
нашата цена: 4.05 лв./спестявате 0.45 лв.
372 стр./формат: 150х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 17.00 лв./спестявате 3.00 лв.
Мариета Рабохчийска/252 стр./формат: 150х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 12.75 лв./спестявате 2.25 лв.
Матей Марев/192 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 10.20 лв./спестявате 1.80 лв.
Хари Хараламбиев/152 стр./формат: 140х220/ИК "Изток Запад"
нашата цена: 12.60 лв./спестявате 1.40 лв.
Димитър Топузов/352 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 18.70 лв./спестявате 3.30 лв.
Рая Илиева/248 стр./формат: 150х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 15.30 лв./спестявате 2.70 лв.
Борис Велчев/212 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 11.90 лв./спестявате 2.10 лв.
312 стр./формат: 120х160/ИК "Нова звезда"
нашата цена: 5.40 лв./спестявате 0.60 лв.
Златка Сукарева, Таня Йосифова/508 стр./формат: 140х210/ИК "Нова звезда"
нашата цена: 18.00 лв./спестявате 2.00 лв.
Павел Гайдаров/156 стр./формат: 130х200/ИК "Нова звезда"
нашата цена: 13.50 лв./спестявате 1.50 лв.
Златка Сукарева/244 стр./формат: 140х210/ИК "Нова звезда"
нашата цена: 13.50 лв./спестявате 1.50 лв.
Здравко Славчев/256 стр./формат: 130х200/ИК "Нова звезда"
нашата цена: 10.80 лв./спестявате 1.20 лв.
Венцислав Петров/272 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 16.15 лв./спестявате 2.85 лв.
360 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 6.90 лв.
288 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 6.20 лв.
368 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 7.60 лв.
184 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 5.50 лв.
Красимир Кънев/272 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 15.00 лв.
360 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 7.70 лв.
Стоян Ставру/116 стр./формат: 130х200/ИК "Нова звезда"
нашата цена: 9.00 лв./спестявате 1.00 лв.
380 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 5.87 лв./спестявате 1.04 лв.
Проф. Румен Марков/508 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 17.00 лв./спестявате 3.00 лв.
проф. д-р Емил Мингов/536 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 7.23 лв./спестявате 1.28 лв.
1016 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 17.00 лв./спестявате 3.00 лв.
160 стр./формат: 150х210/ИК "Зебра"
нашата цена: 4.23 лв./спестявате 0.47 лв.
Бранимира Клисурска/272 стр./формат: 150х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 13.60 лв./спестявате 2.40 лв.
Авторски колектив с ръководител Васил Мръчков/696 стр./формат: 160х230/ИК "Труд и право"
нашата цена: 34.56 лв./спестявате 3.84 лв.
Авторски колектив с ръководител Васил Мръчков/696 стр./формат: 160х230/ИК "Труд и право"
нашата цена: 29.16 лв./спестявате 3.24 лв.
проф. Румен Марков/416 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 17.00 лв./спестявате 3.00 лв.
Константин Пехливанов/288 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 15.30 лв./спестявате 2.70 лв.
Анета ГЕОРГИЕВА, Цветана ЯНКОВА, Доц. д-р Людмила МЕРМЕРСКА, Ивайло КОНДАРЕВ, Александър РАКОВ, Асен АСЕНОВ, Красимира УЗУНОВА, Росен ИВАНОВ, Николай РИЗОВ/800 стр./формат: 165х235/ИК "Труд и право"
нашата цена: 34.56 лв./спестявате 3.84 лв.
Анета ГЕОРГИЕВА, Цветана ЯНКОВА, Доц. д-р Людмила МЕРМЕРСКА, Ивайло КОНДАРЕВ, Александър РАКОВ, Асен АСЕНОВ, Красимира УЗУНОВА, Росен ИВАНОВ, Николай РИЗОВ/800 стр./формат: 165х235/ИК "Труд и право"
нашата цена: 29.16 лв./спестявате 3.24 лв.
проф. д.ю.н. Никола Манев/376 стр./формат: 150х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 17.00 лв./спестявате 3.00 лв.
Савин Ковачев/400 стр./формат: 140х200/ИК "Труд и право"
нашата цена: 21.60 лв./спестявате 2.40 лв.
Ганета Минкова, Нина Чилова/340 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 12.75 лв./спестявате 2.25 лв.
Цветан Сивков, Дарина Зиновиева, Георги Димитров, Емилия Панайотова, Райна Николова, Светла Янкулова, Галина Чернева, Капка Милчева/288 стр./формат: 140х210/ИК "Сиби"
нашата цена: 19.00 лв.
Георги Митов/304 стр./формат: 140х210/ИК "Сиби"
нашата цена: 18.00 лв.
376 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 8.60 лв.
360 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 6.90 лв.
400 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 7.90 лв.
Марина Михайлова/460 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 23.80 лв./спестявате 4.20 лв.
Колектив /216 стр./формат: 140х210/ИК "Труд"
нашата цена: 4.05 лв./спестявате 0.45 лв.
Поля Голева/568 стр./формат: 160х230/ИК "Нова звезда"
нашата цена: 26.10 лв./спестявате 2.90 лв.
Поля Голева/312 стр./формат: 140х210/ИК "Нова звезда"
нашата цена: 18.00 лв./спестявате 2.00 лв.
Емил Лозев/308 стр./формат: 160х230/ИК "Нова звезда"
нашата цена: 18.00 лв./спестявате 2.00 лв.
Диана Маринова/428 стр./формат: 160х230/ИК "Нова звезда"
нашата цена: 18.00 лв./спестявате 2.00 лв.
Марияна Лазарова/198 стр./формат: 140х210/ИК "Водолей"
нашата цена: 16.20 лв./спестявате 1.80 лв.
Тенчо Колев/152 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 11.90 лв./спестявате 2.10 лв.
Огнян Герджиков/422 стр./формат: 140х200/ИК "Труд и право"
нашата цена: 17.82 лв./спестявате 1.98 лв.
Стоян Стойков/160 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 10.20 лв./спестявате 1.80 лв.
Николета Кузманова/256 стр./формат: 140х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 14.45 лв./спестявате 2.55 лв.
Ивайло Василев/192 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 14.45 лв./спестявате 2.55 лв.
Жасмин Попова/824 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 28.05 лв./спестявате 4.95 лв.
Бисер Петков; Снежана Малакова; Йосиф Милошев/424 стр./формат: 150х220/ИК "Труд и право"
нашата цена: 20.52 лв./спестявате 2.28 лв.
224 стр./формат: 150х210/ИК "Труд и право"
нашата цена: 10.80 лв./спестявате 1.20 лв.
Борис Велчев/240 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 15.30 лв./спестявате 2.70 лв.
Стефан Стефанов, Ралица Топчиева/856 стр./формат: 140x210/ИК "Труд и право"
нашата цена: 32.40 лв./спестявате 3.60 лв.
Поля Голева и др./440 стр./формат: 140x210/ИК "Труд и право"
нашата цена: 32.40 лв./спестявате 3.60 лв.
Тенчо Колев/588 стр./формат: 160х230/ИК "Сиела"
нашата цена: 21.25 лв./спестявате 3.75 лв.
Чавдар Грошев/264 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 14.45 лв./спестявате 2.55 лв.
Атанас Костов/248 стр./формат: 140х210/ИК "Труд и право"
нашата цена: 17.82 лв./спестявате 1.98 лв.
Васил Мръчков/1000 стр./формат: 140х210/ИК "Сиби"
нашата цена: 49.00 лв.
400 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 7.50 лв.
Ралица Илкова/296 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 18.00 лв.
992 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 17.00 лв./спестявате 3.00 лв.
Никола Филчев/248 стр./формат: 140х210/ИК "Изток Запад"
нашата цена: 12.60 лв./спестявате 1.40 лв.
Пламен Киров/556 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 21.25 лв./спестявате 3.75 лв.
Борис Велчев/232 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 14.45 лв./спестявате 2.55 лв.
Васил Тодоров/300 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 15.30 лв./спестявате 2.70 лв.
Васил Петров/232 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 13.60 лв./спестявате 2.40 лв.
Величка Микова, Веселин Цоневски, Емилия Банова и др./878 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
нашата цена: 29.16 лв./спестявате 3.24 лв.
Цанка Цанкова, Методи Марков, Анна Станева и др./544 стр./формат: 140х210/ИК "Труд и право"
нашата цена: 43.20 лв./спестявате 4.80 лв.
Радой Кръстев, Ваньо Митев/160 стр./формат: 130х200/ИК "Изток Запад"
нашата цена: 14.40 лв./спестявате 1.60 лв.
Николай Натов и колектив/486 стр./формат: 170х230/ИК "Сиела"
нашата цена: 21.25 лв./спестявате 3.75 лв.
Никола Филчев/600 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 21.25 лв./спестявате 3.75 лв.
Иван Г. Стоянов/396 стр./формат: 145х215/ИК "Сиела"
нашата цена: 21.25 лв./спестявате 3.75 лв.
Пенчо Милков/440 стр./формат: 145х215/ИК "Труд и право"
нашата цена: 16.20 лв./спестявате 1.80 лв.
Добрин Канев, Антоний Тодоров/664 стр./формат: 130х120/ИК "Изток Запад"
нашата цена: 22.50 лв./спестявате 2.50 лв.
Георги Саракинов/48 стр./формат: 140x210/ИК "Труд и право"
нашата цена: 5.40 лв./спестявате 0.60 лв.
392 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 5.95 лв./спестявате 1.05 лв.
Ценимир Братоев/408 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 17.85 лв./спестявате 3.15 лв.
Веселин Петров/308 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 16.15 лв./спестявате 2.85 лв.
Съставител Ганета Минкова/440 стр./формат: 145х215/ИК "Сиела"
нашата цена: 7.65 лв./спестявате 1.35 лв.
Александър Еленков, Ангел Ангелов и др./1600 стр./формат: 180х240/ИК "Труд и право"
нашата цена: 64.80 лв./спестявате 7.20 лв.
960 стр./формат: 145х215/ИК "Сиела"
нашата цена: 17.00 лв./спестявате 3.00 лв.
Веселин Вучков, Гергана Маринова/292 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 12.75 лв./спестявате 2.25 лв.
Иванка Которова/460 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 18.70 лв./спестявате 3.30 лв.
Емилия Друмева/792 стр./формат: 165х235/ИК "Сиела"
нашата цена: 34.00 лв./спестявате 6.00 лв.
Колектив/524 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 21.25 лв./спестявате 3.75 лв.
Пламен Петков/228 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 12.75 лв./спестявате 2.25 лв.
Даниел Вълчев/256 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 12.75 лв./спестявате 2.25 лв.
Малина Новкиришка-Стоянова/620 стр./формат: 140х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 27.20 лв./спестявате 4.80 лв.
Борис Милчев, Ясен Ковачев/472 стр./формат: 145х215/ИК "Труд и право"
нашата цена: 21.60 лв./спестявате 2.40 лв.
Румяна Михайлова, Виолета Добрева, Панайот Панайотов/1224 стр./формат: 145х215/ИК "Труд и право"
нашата цена: 43.20 лв./спестявате 4.80 лв.
Христо Тасев, нова редакция: Симеон Тасев, Георги Петканов/224 стр./формат: 165х235/ИК "Сиела"
нашата цена: 17.00 лв./спестявате 3.00 лв.
Александър Джеров ,Беатриса Шалдупова,Стоянка Илова,Елена Златинова/404 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 17.00 лв./спестявате 3.00 лв.
Ангел Марков/212 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 8.50 лв./спестявате 1.50 лв.
Колектив/200 стр./формат: 160х110/ИК "Скорпио"
нашата цена: 3.87 лв./спестявате 0.63 лв.
-/742 стр./формат: 145х200/ИК "Труд и право"
нашата цена: 23.76 лв./спестявате 2.64 лв.
Екатерина Матеева, Николай Колев/540 стр./формат: 145х215/ИК "Фенея"
нашата цена: 22.50 лв./спестявате 2.50 лв.
Христо Паунов/184 стр./формат: 145х215/ИК "Фенея"
нашата цена: 12.60 лв./спестявате 1.40 лв.
Йонко Кунчев/368 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 17.00 лв./спестявате 3.00 лв.
Иван Г. Стоянов/340 стр./формат: 140x210/ИК "Фенея"
нашата цена: 18.00 лв./спестявате 2.00 лв.
Иван Мангачев/284 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 22.10 лв./спестявате 3.90 лв.
328 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 7.90 лв.
Стоян Ставру, Делян Недев, Мирослав Димитров/340 стр./формат: 145х210/ИК "Фенея"
нашата цена: 16.20 лв./спестявате 1.80 лв.
Методи Марков/440 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 12.90 лв.
432 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 7.90 лв.
272 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 7.50 лв.
136 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 5.20 лв.
528 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 11.70 лв.
Христина Балабанова/124 стр./формат: 145х210/ИК "Фенея"
нашата цена: 10.80 лв./спестявате 1.20 лв.
128 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 4.40 лв.
328 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 6.90 лв.
Станислав Йордански/328 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 14.45 лв./спестявате 2.55 лв.
Владимир Петров, Методи Марков/280 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 10.90 лв.
Люба Панайотова-Чалъкова/316 стр./формат: 145х210/ИК "Фенея"
нашата цена: 16.20 лв./спестявате 1.80 лв.
Павел Сарафов/240 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 14.00 лв.
Александър Драгиев/416 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 17.00 лв.
Йооп Холехи/270 стр./формат: 150х220/ИК "Atea Books"
нашата цена: 21.66 лв./спестявате 3.24 лв.
Иван Дерменджиев, Димитър Костов, Дончо Хрусанов/400 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 21.90 лв.
416 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 7.80 лв.
144 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 4.90 лв.
Поля Голева, Олга Томова-Куцарова/456 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
нашата цена: 21.60 лв./спестявате 2.40 лв.
Соломон Розанис/124 стр./формат: 130х200/ИК "Фенея"
нашата цена: 8.10 лв./спестявате 0.90 лв.
Петя Иванова/188 стр./формат: 150х220/ИК "Сиела"
нашата цена: 11.90 лв./спестявате 2.10 лв.
Вихър Кискинов/364 стр./формат: 130x200/ИК "Сиби"
нашата цена: 19.00 лв.
Красимира Средкова/664 стр./формат: 140x210/ИК "Сиби"
нашата цена: 36.00 лв.
Силви Чернев/280 стр./формат: 130x200/ИК "Сиби"
нашата цена: 17.00 лв.
Николай Колев/223 стр./формат: 130x200/ИК "Сиби"
нашата цена: 14.00 лв.
Камелия Цолова/216 стр./формат: 130x200/ИК "Сиби"
нашата цена: 16.00 лв.
Проф. д-р Иван Тодоров, Росица Балтаджиева/464 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 17.00 лв./спестявате 3.00 лв.
Захари Торманов/200 стр./формат: 130x200/ИК "Сиби"
нашата цена: 21.00 лв.
Проф. д.ю.н. Васил МРЪЧКОВ, Емил МИРОСЛАВОВ, Смела НИНЕВА, Лариса ТОДОРОВА, Стефанка СИМЕОНОВА, Чавдар ХРИСТОВ/528 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
нашата цена: 21.60 лв./спестявате 2.40 лв.
392 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 9.90 лв.
296 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 7.90 лв.
Елена Тодорова/374 стр./формат: 130х200/ИК "Фенея"
нашата цена: 14.40 лв./спестявате 1.60 лв.
296 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 7.50 лв.
Петко Минев/200 стр./формат: 145х210/ИК "Фенея"
нашата цена: 12.60 лв./спестявате 1.40 лв.
Люба Ценова/120 стр./формат: 145х210/ИК "Фенея"
нашата цена: 12.60 лв./спестявате 1.40 лв.
Ралица Илкова/224 стр./формат: 140х210/ИК "Фенея"
нашата цена: 13.41 лв./спестявате 1.49 лв.
Цветан Сивков/188 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 12.75 лв./спестявате 2.25 лв.
Катя Аспарухова/216 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 13.60 лв./спестявате 2.40 лв.
120 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 4.70 лв.
Стоян Ставру/534 стр./формат: 145х210/ИК "Фенея"
нашата цена: 18.00 лв./спестявате 2.00 лв.
72 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 3.80 лв.
Атанас Костов/168 стр./формат: 145х210/ИК "Фенея"
нашата цена: 10.80 лв./спестявате 1.20 лв.
Николай Натов и колектив/624 стр./формат: 170х240/ИК "Сиела"
нашата цена: 29.75 лв./спестявате 5.25 лв.
Поля Огнянова/300 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 15.30 лв./спестявате 2.70 лв.
Мирослав Димитров/236 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 17.00 лв.
Красимир Димитров/152 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 12.75 лв./спестявате 2.25 лв.
Петко Минев/208 стр./формат: 145х210/ИК "Фенея"
нашата цена: 12.60 лв./спестявате 1.40 лв.
Проф. д-р Александър ДЖЕРОВ/600 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
нашата цена: 21.60 лв./спестявате 2.40 лв.
Нели МАДАНСКА, Бистра НИКОЛОВА/360 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
нашата цена: 17.82 лв./спестявате 1.98 лв.
Николай николов/283 стр./формат: 145х210/ИК "Фенея"
нашата цена: 13.50 лв./спестявате 1.50 лв.
Джей М. Файнман/540 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 21.25 лв./спестявате 3.75 лв.
Валентин Петев/112 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 10.00 лв.
Павел Смолички/196 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 13.60 лв./спестявате 2.40 лв.
Иван Ранчев/200 стр./формат: 145х210/ИК "Фенея"
нашата цена: 11.52 лв./спестявате 1.28 лв.
Методи Марков/292 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 17.00 лв.
Александър Корнезов/600 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 21.25 лв./спестявате 3.75 лв.
Ралица Костадинова/352 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 21.25 лв./спестявате 3.75 лв.
112 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 4.80 лв.
Стоил Моллов/270 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 14.00 лв.
Ганета Минкова/396 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 17.00 лв./спестявате 3.00 лв.
Иван Г. Стоянов/300 стр./формат: 145х210/ИК "Фенея"
нашата цена: 17.91 лв./спестявате 1.99 лв.
Съст. Боряна Мусева/440 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 9.90 лв.
Ива Пушкарова/212 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 15.00 лв.
Людмил Георгиев/236 стр./формат: 145х210/ИК "Фенея"
нашата цена: 11.52 лв./спестявате 1.28 лв.
Красимир Влахов/228 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 18.00 лв.
520 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 12.50 лв.
Пламен Панайотов/376 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 20.00 лв.
Румен Гълъбинов/102 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 8.50 лв./спестявате 1.50 лв.
120 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 4.70 лв.
Евгени Рангелов/254 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 15.30 лв./спестявате 2.70 лв.
Ангел Манчев/264 стр./формат: 145х215/ИК "Сиела"
нашата цена: 14.45 лв./спестявате 2.55 лв.
160 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 4.90 лв.
Захари Торманов/256 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 16.00 лв.
Христо Христев/600 стр./формат: 145х215/ИК "Сиела"
нашата цена: 22.95 лв./спестявате 4.05 лв.
Пламен Дацов и Петър Петров/664 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 22.10 лв./спестявате 3.90 лв.
Живко Сталев и колектив/1320 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 68.00 лв./спестявате 12.00 лв.
Сашо Пенов/220 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 16.00 лв.
Съст. проф. д-р Маргарита Чинова/130 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 5.95 лв./спестявате 1.05 лв.
Стефан Милев/198 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 8.50 лв./спестявате 1.50 лв.
Дарина Зиновиева/395 стр./формат: 145х210/ИК "Фенея"
нашата цена: 17.91 лв./спестявате 1.99 лв.
48 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 4.30 лв.
Памела Бучкова/207 стр./формат: 145х210/ИК "Фенея"
нашата цена: 12.60 лв./спестявате 1.40 лв.
Проф. д-р Венцислав СТОЯНОВ, Стойка КУРТЕВА, Юлия СТОЙКОВА/384 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
нашата цена: 21.60 лв./спестявате 2.40 лв.
Проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев/344 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
нашата цена: 17.82 лв./спестявате 1.98 лв.
480 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 12.00 лв.
400 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 9.60 лв.
248 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 5.70 лв.
Димитър Костов, Дончо Хрусанов/376 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 21.90 лв.
112 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 4.50 лв.
Д-р Георги Салакинов/120 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
нашата цена: 10.80 лв./спестявате 1.20 лв.
Стилияна Григорова/140 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 12.00 лв.
192 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 5.90 лв.
Боряна Мусева/312 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 19.00 лв.
Georgi Niagolov, Penka Dumanova/128 стр./формат: 130x200/ИК "Сиби"
нашата цена: 25.00 лв.
Чудомир Големинов/212 стр./формат: 145х210/ИК "Фенея"
нашата цена: 13.50 лв./спестявате 1.50 лв.
Павел Гайдаров/260 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 13.60 лв./спестявате 2.40 лв.
Доц. д-р Емил Лозев/395 стр./формат: 145х210/ИК "Фенея"
нашата цена: 18.00 лв./спестявате 2.00 лв.
260 стр./формат: 145х210/ИК "Фенея"
нашата цена: 12.60 лв./спестявате 1.40 лв.
136 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 4.90 лв.
Веселин Вучков, Цветана Петрова, Николета Кузманова, Калин Трайков, Иван Видолов, Чавдар Георгиев, Калин Владимиров/280 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 15.30 лв./спестявате 2.70 лв.
Валентина Бакалова, Игор Янкулов/320 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
нашата цена: 32.40 лв./спестявате 3.60 лв.
264 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 7.40 лв.
240 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 6.70 лв.
112 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 4.90 лв.
Проф. д-р Огнян Герджиков, проф. д-р Георги Стефанов, проф. д-р Камелия Касабова и д-р Таня Бузева/336 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
нашата цена: 20.52 лв./спестявате 2.28 лв.
Атанас Костов/212 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 13.60 лв./спестявате 2.40 лв.
Светла Маргаритова-Вучкова/240 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 11.00 лв.
Емил Мирославов, Смела Нинева, Лариса Тодорова, Стефанка Симеонова/342 стр./формат: 130х200/ИК "Труд и право"
нашата цена: 21.60 лв./спестявате 2.40 лв.
Станислав Костов/372 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 20.00 лв.
Сибила Енева Симеонова/326 стр./формат: 145х210/ИК "Парадигма"
нашата цена: 22.50 лв./спестявате 2.50 лв.
228 стр./формат: 120х190/ИК "Сиела"
нашата цена: 5.10 лв./спестявате 0.90 лв.
Проф. Константин Кацаров/696 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 33.15 лв./спестявате 5.85 лв.
240 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 6.50 лв.
Методи Марков/280 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 10.90 лв.
Ангел Биков/236 стр./формат: 130х210/ИК "Труд"
нашата цена: 10.79 лв./спестявате 1.20 лв.
448 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 9.20 лв.
Поля Голева/272 стр./формат: 140х210/ИК "Фенея"
нашата цена: 14.40 лв./спестявате 1.60 лв.
Невяна Кънева/184 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 12.75 лв./спестявате 2.25 лв.
Иван Мангачев/326 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 14.45 лв./спестявате 2.55 лв.
Иван Г. Стоянов/112 стр./формат: 130х200/ИК "Фенея"
нашата цена: 9.90 лв./спестявате 1.10 лв.
496 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 15.90 лв.
304 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 7.50 лв.
Анна Станева/156 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 12.75 лв./спестявате 2.25 лв.
Стефан Стефанов/392 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 20.00 лв.
Колектив/87 стр./формат: 205х140/ИК "Фенея"
нашата цена: 7.02 лв./спестявате 0.78 лв.
144 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 4.90 лв.
128 стр./формат: 120х195/ИК "Сиби"
нашата цена: 4.90 лв.
240 стр./формат: 120х195/ИК "Сиби"
нашата цена: 6.30 лв.
Сълза Георгиева, Нели Вангелова, Кина Койчева-Лукарска, Вержиния Заркова, Георги Зафиров/568 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
нашата цена: 21.60 лв./спестявате 2.40 лв.
Михаил Малчев/308 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 14.45 лв./спестявате 2.55 лв.
Атанас Костов/227 стр./формат: 155х225/ИК "Фенея"
нашата цена: 13.50 лв./спестявате 1.50 лв.
Борислав Йотов/192 стр./формат: 150х225/ИК "Фенея"
нашата цена: 13.50 лв./спестявате 1.50 лв.
Любен Диков/116 стр./формат: 140х215/ИК "Фенея"
нашата цена: 7.20 лв./спестявате 0.80 лв.
Любен Диков/148 стр./формат: 145х215/ИК "Фенея"
нашата цена: 11.52 лв./спестявате 1.28 лв.
Никола Йосифов/340 стр./формат: 170х235/ИК "ВСУ Черноризец Храбър"
нашата цена: 24.30 лв./спестявате 2.70 лв.
Встъпителна статия, съставителство и редакция Веселин Вучков/296 стр./формат: 145х210/ИК "Фенея"
нашата цена: 12.60 лв./спестявате 1.40 лв.
Мартин Белов/192 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 11.00 лв.
Росен Ташев/464 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 19.00 лв.
Бойко Боев, Александър Кашъмов, Красимир Кънев, Нели Огнянова, Полина Русинова/256 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 14.00 лв.
Весела Станчева-Минчева/608 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 27.00 лв.
Тодор Тодоров/472 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 21.00 лв.
Боряна Мусева/216 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 6.90 лв.
Аделина Ковачева/256 стр./формат: 170х225/ИК "Фенея"
нашата цена: 18.00 лв./спестявате 2.00 лв.
224 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 6.90 лв.
Васил Мръчков/288 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 19.00 лв.
192 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 5.90 лв.
Александър Иванов/260 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 17.00 лв.
Георги Саракинов/176 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 10.90 лв.
144 стр./формат: 150х210/ИК "Персонал Консулт - Г.Попов"
нашата цена: 5.40 лв./спестявате 0.60 лв.
Райна Николова/326 стр./формат: 165х250/ИК "Фенея"
нашата цена: 12.60 лв./спестявате 1.40 лв.
276 стр./формат: 155х225/ИК "Фенея"
нашата цена: 13.50 лв./спестявате 1.50 лв.
Николай Ангелов/96 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 8.50 лв./спестявате 1.50 лв.
Траян Конов/526 стр./формат: 145х215/ИК "Сиела"
нашата цена: 24.65 лв./спестявате 4.35 лв.
Радостин Беленски/244 стр./формат: 145х215/ИК "Сиела"
нашата цена: 15.30 лв./спестявате 2.70 лв.
Радостин Беленски/304 стр./формат: 145х215/ИК "Сиела"
нашата цена: 15.30 лв./спестявате 2.70 лв.
Радостин Беленски/248 стр./формат: 145х215/ИК "Сиела"
нашата цена: 14.45 лв./спестявате 2.55 лв.
Нели Маданска, Бистра Николова/272 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 17.00 лв.
Фани Давидова Пенева/0 стр./формат: 140х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 17.00 лв./спестявате 3.00 лв.
Николай Николов/163 стр./формат: 150х205/ИК "Фенея"
нашата цена: 10.80 лв./спестявате 1.20 лв.
Стоян Ставру/344 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 19.00 лв.
Боряна Мусева – съставителство, въведение, анотиращи бележки, информационно приложение/336 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
нашата цена: 8.20 лв.
Кристиан Таков – съставителство, въведения, препращания, заглавия, предметен указател, съпоставителни таблици/384 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
нашата цена: 7.90 лв.
Драгомир Кръстев/252 стр./формат: 140х200/ИК "Военно издателство"
нашата цена: 10.80 лв./спестявате 1.20 лв.
Ярослава Генова/372 стр./формат: 145х215/ИК "Сиела"
нашата цена: 16.15 лв./спестявате 2.85 лв.
Кристиан Таков/284 стр./формат: 165х235/ИК "Сиби"
нашата цена: 17.00 лв.
Огнян Стамболиев/0 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 15.73 лв./спестявате 2.78 лв.
Мария Костова/292 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 16.00 лв.
Любен Корнезов/608 стр./формат: 170х240/ИК "София - Р"
нашата цена: 36.00 лв./спестявате 4.00 лв.
136 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
нашата цена: 4.80 лв.
Десислав Начков/212 стр./формат: 150х210/ИК "Фенея"
нашата цена: 16.20 лв./спестявате 1.80 лв.
Нотариална камара на РБ/119 стр./формат: 110х170/ИК "Фенея"
нашата цена: 5.85 лв./спестявате 0.65 лв.
Валентина Попова/820 стр./формат: 145х215/ИК "Сиела"
нашата цена: 29.75 лв./спестявате 5.25 лв.
Златимир Орсов - съставител/232 стр./формат: 135х205/ИК "Софи-Р"
нашата цена: 15.30 лв./спестявате 1.70 лв.
Лиляна Ненова/664 стр./формат: 130х200/ИК "Софи-Р"
нашата цена: 24.30 лв./спестявате 2.70 лв.
240 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
нашата цена: 6.90 лв.
Станислав Костов/928 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
нашата цена: 23.00 лв.
Симеон Тасев/252 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 12.75 лв./спестявате 2.25 лв.
Анна Станева/100 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 10.20 лв./спестявате 1.80 лв.
Красимир Кънев/256 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 13.00 лв.
Под съставителството на проф.д-р Димитър Костов/0 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 10.20 лв./спестявате 1.80 лв.
Людмила Тенева/192 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 12.75 лв./спестявате 2.25 лв.
Георги Саракинов/208 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 13.90 лв.
Евгени Танчев, Мартин Белов/648 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 25.00 лв.
Гълъбина Петрова/376 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 19.00 лв.
Мартин Белов/528 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 23.00 лв.
Мария Костова, Малина Новкиришка-Стоянова, Теодор Пиперков/192 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 8.00 лв.
224 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 15.00 лв.
256 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
нашата цена: 7.30 лв.
Маргарита Илиева/360 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 15.00 лв.
112 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
нашата цена: 4.90 лв.
116 стр./формат: 145х205/ИК "Златно кормило"
нашата цена: 4.95 лв./спестявате 0.55 лв.
Цанка Цанкова/324 стр./формат: 140х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 10.20 лв./спестявате 1.80 лв.
Маргарита Чинова, Георги Гатев/120 стр./формат: 140х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 11.05 лв./спестявате 1.95 лв.
Съставител Христо П. Беров/338 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 11.90 лв./спестявате 2.10 лв.
Райна Койчева/256 стр./формат: 145х200/ИК "Авалон"
нашата цена: 12.60 лв./спестявате 1.40 лв.
816 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
нашата цена: 15.00 лв.
240 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 7.00 лв.
Колектив/404 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 5.95 лв./спестявате 1.05 лв.
Димитър Радонов, Цветан Станкулов/380 стр./формат: 165х230/ИК "Сиела"
нашата цена: 17.00 лв./спестявате 3.00 лв.
Здравко Славчев/43 стр./формат: 130х200/ИК "Фенея"
нашата цена: 4.50 лв./спестявате 0.50 лв.
56 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
нашата цена: 3.00 лв.
проф. д-р Кино Лазаров, д-р Веселина Канатова-Бучкова/272 стр./формат: 155х230/ИК "Фенея"
нашата цена: 12.60 лв./спестявате 1.40 лв.
Любен Корнезов/1064 стр./формат: 165х235/ИК "Софи-Р"
нашата цена: 45.00 лв./спестявате 5.00 лв.
408 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 19.55 лв./спестявате 3.45 лв.
Христо Николаев - съставителство, въведение и подбор на съдебната практика/400 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
нашата цена: 12.00 лв.
Колектив/100 стр./формат: 110х180/ИК "Сиела"
нашата цена: 42.50 лв./спестявате 7.50 лв.
300 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 38.25 лв./спестявате 6.75 лв.
Маргарита Илиева/160 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 10.00 лв.
Антоанета Цонева, Светослав Георгиев, Ясен Висулчев/160 стр./формат: 130х200/ИК "Форком"
нашата цена: 6.28 лв./спестявате 0.70 лв.
Александър Корнезов/240 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 15.00 лв.
Стоян Ставру/288 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 18.00 лв.
Камелия Цолова/304 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
нашата цена: 16.00 лв.
168 стр./формат: 120x190/ИК "Сиби"
нашата цена: 5.60 лв.
Теодора Дичева/336 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 12.33 лв./спестявате 2.18 лв.
184 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 10.90 лв.
Бойко Славчев, Веселин Вучков/264 стр./формат: 140х200/ИК "Фенея"
нашата цена: 10.80 лв./спестявате 1.20 лв.
64 стр./формат: 130х200/ИК "Фенея"
нашата цена: 3.15 лв./спестявате 0.35 лв.
Панчо Бешков/128 стр./формат: 145х200/ИК "Фенея"
нашата цена: 7.92 лв./спестявате 0.88 лв.
Николай Ангелов/106 стр./формат: 145х200/ИК "Фенея"
нашата цена: 7.92 лв./спестявате 0.88 лв.
Георги Саракинов/432 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 15.90 лв.
Симеон Тасев/274 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 15.30 лв./спестявате 2.70 лв.
216 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 6.90 лв.
Колекив/656 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
нашата цена: 23.76 лв./спестявате 2.64 лв.
Павлина Панова/204 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 12.75 лв./спестявате 2.25 лв.
Иван Мангачев/252 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 12.75 лв./спестявате 2.25 лв.
Проф. Лудвиг Кремер/696 стр./формат: 170х240/ИК "Сиела"
нашата цена: 30.60 лв./спестявате 5.40 лв.
Димитър Токушев/304 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 18.00 лв.
Антоанета Киркова, Ася Гачева, Елина Костова, Янка Грозева/352 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
нашата цена: 17.82 лв./спестявате 1.98 лв.
Георги Саракинов/76 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 6.90 лв.
Проф. Крюгер Милованов/278 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
нашата цена: 17.82 лв./спестявате 1.98 лв.
Стефан Кюркчиев/164 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 12.75 лв./спестявате 2.25 лв.
96 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 3.90 лв.
Ирена Борисова и колектив/496 стр./формат: 140х210/ИК "Труд и право"
нашата цена: 21.60 лв./спестявате 2.40 лв.
404 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 9.90 лв.
Проф. Радостин Беленски/160 стр./формат: 165х235/ИК "Сиела"
нашата цена: 11.05 лв./спестявате 1.95 лв.
Стоян Ставру/328 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 23.00 лв.
Таня Йосифова/280 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 15.00 лв.
Александър Джеров, Петко Еврев, Константин Гегов/408 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 26.00 лв.
208 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 6.90 лв.
512 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
нашата цена: 16.20 лв./спестявате 1.80 лв.
Стоян Ставру/292 стр./формат: 145х215/ИК "Фенея"
нашата цена: 12.60 лв./спестявате 1.40 лв.
Екатерина Матеева/256 стр./формат: 140х200/ИК "Фенея"
нашата цена: 12.60 лв./спестявате 1.40 лв.
Съст. Александър Корнезов/520 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 21.00 лв.
Захари Торманов/800 стр./формат: 150х220/ИК "Сиби"
нашата цена: 54.00 лв.
Юлиана Матеева/196 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 11.05 лв./спестявате 1.95 лв.
Лазар Груев, Ралица Илкова/512 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 21.00 лв.
Херберт Хаусманингер/316 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 20.00 лв.
Аделина Ковачева/200 стр./формат: 140х200/ИК "Фенея"
нашата цена: 16.20 лв./спестявате 1.80 лв.
148 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 6.90 лв.
210 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 12.75 лв./спестявате 2.25 лв.
Николай Ангелов/216 стр./формат: 140х200/ИК "Фенея"
нашата цена: 8.01 лв./спестявате 0.89 лв.
Емилия Димитрова/188 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 11.05 лв./спестявате 1.95 лв.
92 стр./формат: 140х200/ИК "Солотон"
нашата цена: 3.51 лв./спестявате 0.39 лв.
72 стр./формат: 140х200/ИК "Солотон"
нашата цена: 2.61 лв./спестявате 0.29 лв.
132 стр./формат: 140х200/ИК "Солотон"
нашата цена: 3.51 лв./спестявате 0.39 лв.
64 стр./формат: 140х200/ИК "Солотон"
нашата цена: 2.61 лв./спестявате 0.29 лв.
Гълъбина Петрова/340 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 17.00 лв.
Майкъл Кинг, Крис Торнхил/306 стр./формат: 165х235/ИК "УИ Св. Климент Охридски"
нашата цена: 10.80 лв./спестявате 1.20 лв.
Жорж Бюрдо/202 стр./формат: 140х200/ИК "УИ Св. Климент Охридски"
нашата цена: 9.00 лв./спестявате 1.00 лв.
104 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 3.90 лв.
Деяна Андреева, Николай Янев, Милена Милева/624 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
нашата цена: 21.60 лв./спестявате 2.40 лв.
112 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 4.00 лв.
124 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 4.10 лв.
Мария Г. Манолова/88 стр./формат: 140х200/ИК "Фенея"
нашата цена: 5.40 лв./спестявате 0.60 лв.
Стоян Ставру, Петър Илиев/124 стр./формат: 140х200/ИК "Фенея"
нашата цена: 7.02 лв./спестявате 0.78 лв.
Здравка Шуменска, Анелия Маркова, Здравко Славчев/168 стр./формат: 140х200/ИК "Фенея"
нашата цена: 7.20 лв./спестявате 0.80 лв.
216 стр./формат: 120х165/ИК "ВИА"
нашата цена: 4.32 лв./спестявате 0.48 лв.
48 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 2.60 лв.
144 стр./формат: 145х200/ИК "ВИА"
нашата цена: 4.86 лв./спестявате 0.54 лв.
88 стр./формат: 145х200/ИК "ВИА"
нашата цена: 3.78 лв./спестявате 0.42 лв.
Александър Кацарски, Гергана Тушева/222 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 15.30 лв./спестявате 2.70 лв.
Димитър Михайлов/1080 стр./формат: 160х215/ИК "Сиела"
нашата цена: 27.20 лв./спестявате 4.80 лв.
48 стр./формат: 110х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 2.90 лв.
Марио Бобатинов, Красимир Влахов/352 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 19.90 лв.
Лазар Груев, Ралица Илкова/416 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 19.00 лв.
422 стр./формат: 150х200/ИК "Аскони-Издат, Паралакс"
нашата цена: 16.20 лв./спестявате 1.80 лв.
Проф. д-р Росица Йорданова/200 стр./формат: 145х215/ИК "ВСУ Черноризец Храбър"
нашата цена: 10.80 лв./спестявате 1.20 лв.
Маргарита Златарева/312 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 13.60 лв./спестявате 2.40 лв.
400 стр./формат: 170х240/ИК "Паралакс"
нашата цена: 18.90 лв./спестявате 2.10 лв.
Нина Гевренова/280 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 9.80 лв.
Огнян Герджиков и колектив/380 стр./формат: 150х220/ИК "Софи-Р"
нашата цена: 23.31 лв./спестявате 2.59 лв.
Марио Бобатинов/230 стр./формат: 140х200/ИК "Фенея"
нашата цена: 10.80 лв./спестявате 1.20 лв.
256 стр./формат: 120х180/ИК "Сиби"
нашата цена: 6.90 лв.
176 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 5.20 лв.
Снежана Христова/166 стр./формат: 210х290/ИК "Сиела"
нашата цена: 10.20 лв./спестявате 1.80 лв.
Съст. проф. д.ю.н. Васил Мръчков/752 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
нашата цена: 32.40 лв./спестявате 3.60 лв.
Красен Стойчев/312 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 14.00 лв.
П.С.Р.Ф. Матисен/752 стр./формат: 165х235/ИК "Сиела"
нашата цена: 21.25 лв./спестявате 3.75 лв.
168 стр./формат: 140х200/ИК "Солотон"
нашата цена: 4.41 лв./спестявате 0.49 лв.
164 стр./формат: 140х200/ИК "Солотон"
нашата цена: 4.41 лв./спестявате 0.49 лв.
Проф. д-р Емил Златарев/164 стр./формат: 165х230/ИК "Сиела"
нашата цена: 6.80 лв./спестявате 1.20 лв.
Екатерина Салкова/300 стр./формат: 140х200/ИК "Фенея"
нашата цена: 13.50 лв./спестявате 1.50 лв.
124 стр./формат: 140х200/ИК "ВИА"
нашата цена: 4.05 лв./спестявате 0.45 лв.
112 стр./формат: 120х170/ИК "Скорпио"
нашата цена: 8.59 лв./спестявате 1.40 лв.
Мартин Белов/392 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 9.80 лв.
164 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 7.65 лв./спестявате 1.35 лв.
Евгени Рангелов/64 стр./формат: 145х210/ИК "ОРКП Мисъл"
нашата цена: 7.02 лв./спестявате 0.78 лв.
96 стр./формат: 160х230/ИК "Редор"
нашата цена: 5.40 лв./спестявате 0.60 лв.
416 стр./формат: 120х180/ИК "Сиби"
нашата цена: 8.60 лв.
304 стр./формат: 140х210/ИК "ПАКС"
нашата цена: 53.19 лв./спестявате 5.91 лв.
Доц. Емил Лозев/240 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 7.65 лв./спестявате 1.35 лв.
Росен Иванов, Беата Петрова/480 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
нашата цена: 16.20 лв./спестявате 1.80 лв.
Александър Еленков, Кино Лазаров, Емилия Къндева/484 стр./формат: 130х200/ИК "Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”"
нашата цена: 14.40 лв./спестявате 1.60 лв.
336 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 6.90 лв.
Екатерина Матеева/284 стр./формат: 140х200/ИК "Фенея"
нашата цена: 13.50 лв./спестявате 1.50 лв.
Д-р Панчо Бешков/184 стр./формат: 140х200/ИК "Фенея"
нашата цена: 8.10 лв./спестявате 0.90 лв.
168 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 4.20 лв.
1200 стр./формат: 210х280/ИК "Сиела"
нашата цена: 40.80 лв./спестявате 7.20 лв.
Проф. д-р Цеко Цеков/508 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 17.00 лв./спестявате 3.00 лв.
Тодор Касабов/208 стр./формат: 130х200/ИК "Изток Запад"
нашата цена: 9.00 лв./спестявате 1.00 лв.
Моника Копчева/316 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 14.00 лв.
Подбор Албена Димитрова/352 стр./формат: 165х235/ИК "Албабул"
нашата цена: 21.60 лв./спестявате 2.40 лв.
Димитър Радев/252 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 11.90 лв./спестявате 2.10 лв.
Людмила Тенева/132 стр./формат: 145х210/ИК "Фенея"
нашата цена: 6.30 лв./спестявате 0.70 лв.
Богдан Йорданов/300 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 11.05 лв./спестявате 1.95 лв.
192 стр./формат: 125х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 4.80 лв.
Живко Сталев/112 стр./формат: 145х200/ИК "Фенея"
нашата цена: 9.00 лв./спестявате 1.00 лв.
Таня Йосифова/216 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 9.80 лв.
300 стр./формат: 125х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 6.70 лв.
68 стр./формат: 125х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 2.80 лв.
136 стр./формат: 125х190/ИК "Сиби"
нашата цена: 3.70 лв.
Боян Станков/432 стр./формат: 140х210/ИК "Албатрос"
нашата цена: 13.50 лв./спестявате 1.50 лв.
Станислав Павлов/608 стр./формат: 140х200/ИК "Труд и право"
нашата цена: 26.10 лв./спестявате 2.90 лв.
Живко Драганов/260 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 7.65 лв./спестявате 1.35 лв.
Стефан Симеонов/168 стр./формат: 140х200/ИК "Фенея"
нашата цена: 8.01 лв./спестявате 0.89 лв.
Михайлина Михайлова/302 стр./формат: 145х210/ИК "Фенея"
нашата цена: 10.80 лв./спестявате 1.20 лв.
Колектив/524 стр./формат: 165х235/ИК "Сиела"
нашата цена: 20.40 лв./спестявате 3.60 лв.
288 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 5.90 лв.
256 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 5.20 лв.
736 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
нашата цена: 16.20 лв./спестявате 1.80 лв.
96 стр./формат: 110х165/ИК "Фенея"
нашата цена: 3.60 лв./спестявате 0.40 лв.
Екатерина Матеева/164 стр./формат: 140х200/ИК "Фенея"
нашата цена: 8.10 лв./спестявате 0.90 лв.
124 стр./формат: 140х200/ИК "Фенея"
нашата цена: 3.60 лв./спестявате 0.40 лв.
Иван Владимиров/348 стр./формат: 145х215/ИК "Ромина"
нашата цена: 9.00 лв./спестявате 1.00 лв.
Радостин Беленски/130 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 10.20 лв./спестявате 1.80 лв.
Борислав Найденов/192 стр./формат: 145х200/ИК "Фенея"
нашата цена: 10.80 лв./спестявате 1.20 лв.
Аделина Ковачева/96 стр./формат: 120х195/ИК "Фенея"
нашата цена: 7.20 лв./спестявате 0.80 лв.
Пламен Немчев, Александър Караоланов, Звезделина Божинова/230 стр./формат: 150х220/ИК "Класика и стил"
нашата цена: 12.60 лв./спестявате 1.40 лв.
104 стр./формат: 120х190/ИК "Скорпио"
нашата цена: 2.15 лв./спестявате 0.35 лв.
132 стр./формат: 120х190/ИК "Скорпио"
нашата цена: 2.15 лв./спестявате 0.35 лв.
96 стр./формат: 120х190/ИК "Скорпио"
нашата цена: 2.15 лв./спестявате 0.35 лв.
182 стр./формат: 120х170/ИК "Скорпио"
нашата цена: 3.43 лв./спестявате 0.56 лв.
56 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 2.40 лв.
Росен Ташев/316 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 14.00 лв.
Христо Каймеджиев/352 стр./формат: 140х215/ИК "Албатрос"
нашата цена: 13.50 лв./спестявате 1.50 лв.
доц. д-р Ангел Калайджиев, Димана Ранкова, Калина Кръстева - Николова, Владимир Георгиев, Цветелина Бондаренко./848 стр./формат: 130х200/ИК "Труд и право"
нашата цена: 21.60 лв./спестявате 2.40 лв.
Вихър Кискинов/326 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 15.30 лв./спестявате 2.70 лв.
Николай Йосифов/240 стр./формат: 145х200/ИК "Албатрос"
нашата цена: 8.10 лв./спестявате 0.90 лв.
Владимир Петров, Методи Марков/226 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
нашата цена: 10.90 лв.
Таня Недялкова/210 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 9.35 лв./спестявате 1.65 лв.
51 стр./формат: 140х200/ИК "Блестящ факел"
нашата цена: 2.70 лв./спестявате 0.30 лв.
100 стр./формат: 130х200/ИК "Блестящ факел"
нашата цена: 4.50 лв./спестявате 0.50 лв.
Ралица Илкова/648 стр./формат: 170х230/ИК "Сиела"
нашата цена: 17.00 лв./спестявате 3.00 лв.
129 стр./формат: 130х200/ИК "Блестящ факел"
нашата цена: 6.30 лв./спестявате 0.70 лв.
133 стр./формат: 130х200/ИК "Блестящ факел"
нашата цена: 4.50 лв./спестявате 0.50 лв.
200 стр./формат: 130х200/ИК "Блестящ факел"
нашата цена: 7.20 лв./спестявате 0.80 лв.
360 стр./формат: 110х180/ИК "Скорпио"
нашата цена: 5.15 лв./спестявате 0.84 лв.
44 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 1.90 лв.
Превод Атанас Семов/435 стр./формат: 165х235/ИК "Св.Климент Охридски"
нашата цена: 13.50 лв./спестявате 1.50 лв.
Радостин Беленски/150 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 7.65 лв./спестявате 1.35 лв.
328 стр./формат: 115х180/ИК "Сиби"
нашата цена: 6.90 лв.
Жерар Корню/1328 стр./формат: 180х240/ИК "Софи-Р"
нашата цена: 75.60 лв./спестявате 8.40 лв.
Никола Филчев, 2004/446 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 12.75 лв./спестявате 2.25 лв.
Съст. Е. Михайлова, 2004/471 стр./формат: 130х200/ИК "Нов български университет"
нашата цена: 15.75 лв./спестявате 1.75 лв.
212 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 4.70 лв.
Анета Антонова/268 стр./формат: 130x200/ИК "Сиби"
нашата цена: 9.80 лв.
Веселка Янакиева, Константин Костов/483 стр./формат: 145х215/ИК "Нова звезда"
нашата цена: 10.80 лв./спестявате 1.20 лв.
Иван Тодоров/380 стр./формат: 170x240/ИК "Сиела"
нашата цена: 12.75 лв./спестявате 2.25 лв.
132 стр./формат: 130х200/ИК "Блестящ факел"
нашата цена: 5.40 лв./спестявате 0.60 лв.
529 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 7.65 лв./спестявате 1.35 лв.
Иван Петров/383 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 8.08 лв./спестявате 1.43 лв.
Съст. Даниела Руменчева/305 стр./формат: 130х200/ИК "Софи-Р"
нашата цена: 23.40 лв./спестявате 2.60 лв.
А. Калайджиев, Б. Белазелков, В. Станчева и др./700 стр./формат: 170х235/ИК "Сиела"
нашата цена: 38.25 лв./спестявате 6.75 лв.
Васил Киров/282 стр./формат: 140х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 10.20 лв./спестявате 1.80 лв.
Любен Корнезов/316 стр./формат: 130х200/ИК "Софи-Р"
нашата цена: 16.20 лв./спестявате 1.80 лв.
Пламен Киров/320 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 12.80 лв.
Любен Корнезов /144 стр./формат: 130х200 /ИК "Софи-Р "
нашата цена: 3.15 лв./спестявате 0.35 лв.
Снежана Начева/240 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 9.00 лв.
480 стр./формат: 130х200/ИК "Труд и право"
нашата цена: 10.80 лв./спестявате 1.20 лв.
Райна Николова/264 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 12.00 лв.
/204 стр./формат: 130х200 /ИК "Сиби "
нашата цена: 4.60 лв.
Съст. Даниел Левиев/480 стр./формат: 130х200/ИК "Труд и право"
нашата цена: 10.80 лв./спестявате 1.20 лв.
Йордан Айдаров/311 стр./формат: 140х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 6.80 лв./спестявате 1.20 лв.
Петко Добчев/370 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 34.00 лв.
Вихър Кискинов/336 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 17.00 лв.
288 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
нашата цена: 10.80 лв./спестявате 1.20 лв.
304 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
нашата цена: 10.80 лв./спестявате 1.20 лв.
8 стр./формат: 145х210/ИК ""
нашата цена: 0.45 лв./спестявате 0.05 лв.
568 стр./формат: 140х210/ИК "Сиби"
нашата цена: 25.00 лв.
Емилия Панайотова/208 стр./формат: 130x200/ИК "Сиби"
нашата цена: 8.00 лв.
Емилия Иванова и колектив/80 стр./формат: 115х160/ИК "Сиела"
нашата цена: 2.55 лв./спестявате 0.45 лв.
Вихър Кискинов/352 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 18.00 лв.
Дарина Зиновиева/186 стр./формат: 145х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 7.65 лв./спестявате 1.35 лв.
/256 стр./формат: 130х200 /ИК "Сиби "
нашата цена: 4.90 лв.
Мария Славова/132 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 5.90 лв.
126 стр./формат: 165х235/ИК "Стено"
нашата цена: 7.56 лв./спестявате 0.84 лв.
Георги Хорозов/148 стр./формат: 140х210/ИК "Сиби"
нашата цена: 4.90 лв.
440 стр./формат: 150х215/ИК "Сиела"
нашата цена: 15.73 лв./спестявате 2.78 лв.
Проф. д-р Емилия Къндева/152 стр./формат: 165х235/ИК "Фенея"
нашата цена: 5.40 лв./спестявате 0.60 лв.
Проф. д-р Добри Димитров/620 стр./формат: 165х235/ИК "Сиела"
нашата цена: 18.70 лв./спестявате 3.30 лв.
184 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
нашата цена: 2.55 лв./спестявате 0.45 лв.
Съставители Димитър Митев, Петър Кошничарски/444 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 16.00 лв.
Антон Гиргинов/384 стр./формат: 130х200/ИК "Софи-Р"
нашата цена: 15.75 лв./спестявате 1.75 лв.
260 стр./формат: 160х240/ИК "Колибри"
нашата цена: 6.09 лв./спестявате 0.91 лв.
Иван Владимиров/543 стр./формат: 165х235/ИК "Ромина"
нашата цена: 16.20 лв./спестявате 1.80 лв.
488 стр./формат: 90х130/ИК "Сиби"
нашата цена: 7.90 лв.
884 стр./формат: 90x130/ИК "Сиби"
нашата цена: 16.80 лв.
960 стр./формат: 90x130/ИК "Сиби"
нашата цена: 16.90 лв.
808 стр./формат: 90х130/ИК "Сиби"
нашата цена: 19.90 лв.
684 стр./формат: 90х130/ИК "Сиби"
нашата цена: 9.90 лв.
234 стр./формат: 90х130/ИК "Сиби"
нашата цена: 4.50 лв.
204 стр./формат: 90х130/ИК "Сиби"
нашата цена: 5.90 лв.
432 стр./формат: 90х130/ИК "Сиби"
нашата цена: 8.40 лв.
Нено Неновски/136 стр./формат: 140x210/ИК "Сиби"
нашата цена: 3.90 лв.
Методи Марков/284 стр./формат: 145х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 9.50 лв.
Херберт Хаусманингер/472 стр./формат: 145х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 23.00 лв.
съставител Нено Неновски/320 стр./формат: 145x200/ИК "Сиби"
нашата цена: 12.80 лв.
Димитър Токушев/376 стр./формат: 145х200/ИК "Сиби"
нашата цена: 15.90 лв.
Благовеста Балканджиева/704 стр./формат: 175х230/ИК "Софи-Р"
нашата цена: 43.20 лв./спестявате 4.80 лв.
Борис Ланджев/224 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
нашата цена: 10.80 лв./спестявате 1.20 лв.
Кръстю Цончев/240 стр./формат: 130х200/ИК "Софи-Р"
нашата цена: 12.60 лв./спестявате 1.40 лв.
Кръстю Цончев/128 стр./формат: 130х200/ИК "Софи-Р"
нашата цена: 6.03 лв./спестявате 0.67 лв.
Кръстю Цончев/487 стр./формат: 130х200/ИК "Софи-Р"
нашата цена: 14.40 лв./спестявате 1.60 лв.
Михайлина Михайлова/207 стр./формат: 140х200/ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
нашата цена: 8.55 лв./спестявате 0.45 лв.
Съст. С. Милчева/591 стр./формат: 135х200/ИК "Софи-Р"
нашата цена: 19.80 лв./спестявате 2.20 лв.
Съст. С. Милчева/591 стр./формат: 135х200/ИК "Софи-Р"
нашата цена: 23.40 лв./спестявате 2.60 лв.
Съст. Адв. Д. Руменчева, Е. Конова/527 стр./формат: 135х200/ИК "Софи-Р"
нашата цена: 23.40 лв./спестявате 2.60 лв.
Борис Велчев/255 стр./формат: 130х200/ИК "Софи-Р"
нашата цена: 9.90 лв./спестявате 1.10 лв.
Е. Лозев/162 стр./формат: 130х200/ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
нашата цена: 4.75 лв./спестявате 0.25 лв.
223 стр./формат: 130х200/ИК "Техника"
нашата цена: 5.40 лв./спестявате 0.60 лв.
48 стр./формат: 140х200/ИК "Нова Звезда"
нашата цена: 3.60 лв./спестявате 0.40 лв.
Йонко Йотов/224 стр./формат: 130х200/ИК "Труд"
нашата цена: 7.19 лв./спестявате 0.80 лв.
Радомир Чолаков/206 стр./формат: 170х230/ИК "Сиела"
нашата цена: 12.75 лв./спестявате 2.25 лв.
328 стр./формат: 110х160/ИК "Сиела"
нашата цена: 5.10 лв./спестявате 0.90 лв.
Любен Корнезов/735 стр./формат: 130х200/ИК "Софи-Р"
нашата цена: 23.40 лв./спестявате 2.60 лв.
Иван Русчев/600 стр./формат: 145х215/ИК "Софи-Р"
нашата цена: 18.90 лв./спестявате 2.10 лв.
Александър Кожухаров/288 стр./формат: 130х195/ИК "Софи-Р"
нашата цена: 19.80 лв./спестявате 2.20 лв.
Христо Тасев/170 стр./формат: 130х195/ИК "СОФИ-Р"
нашата цена: 7.20 лв./спестявате 0.80 лв.
Владимир Кутиков/416 стр./формат: 130x200/ИК "Софи-Р"
нашата цена: 12.15 лв./спестявате 1.35 лв.
Иван Владимиров/520 стр./формат: 130x200/ИК "Софи-Р"
нашата цена: 18.00 лв./спестявате 2.00 лв.
Боян Баламезов/304 стр./формат: 130x200/ИК "Софи-Р"
нашата цена: 9.00 лв./спестявате 1.00 лв.
Анелия Мингова/448 стр./формат: 130х200/ИК "Софи-Р"
нашата цена: 17.10 лв./спестявате 1.90 лв.
Цветан Сивков/176 стр./формат: 130х200/ИК "Софи-Р"
нашата цена: 6.30 лв./спестявате 0.70 лв.
Любен Корнезов/244 стр./формат: 130х200/ИК "Софи-Р"
нашата цена: 10.80 лв./спестявате 1.20 лв.
Любен Корнезов/120 стр./формат: 130х200/ИК "Софи-Р"
нашата цена: 6.03 лв./спестявате 0.67 лв.
Проф. д-р Огнян Герджиков/367 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
нашата цена: 15.73 лв./спестявате 2.78 лв.
доц. Александър Стойнов/122 стр./формат: 125х195/ИК "Сиела"
нашата цена: 12.75 лв./спестявате 2.25 лв.
Дарина Зиновиева/198 стр./формат: 125х195/ИК "Сиела"
нашата цена: 12.75 лв./спестявате 2.25 лв.
проф.д-р Емил Златарев и др./228 стр./формат: 125х195/ИК "Сиела"
нашата цена: 15.30 лв./спестявате 2.70 лв.
84 стр./формат: 125x195/ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
нашата цена: 1.43 лв./спестявате 0.08 лв.
Добри Димитров/597 стр./формат: 150x210/ИК "Марин Дринов"
нашата цена: 17.29 лв./спестявате 0.91 лв.
Александър Джеров/351 стр./формат: 140x200/ИК "проф. Марин Дринов"
нашата цена: 2.85 лв./спестявате 0.15 лв.
Димитър Маринов/247 стр./формат: 150x220/ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
нашата цена: 4.75 лв./спестявате 0.25 лв.
Мишел Тропер/328 стр./формат: 195x125/ИК "Проф. Марин Дринов"
нашата цена: 7.13 лв./спестявате 0.38 лв.
Никола Йосифов/352 стр./формат: /ИК "Албатрос"
нашата цена: 8.10 лв./спестявате 0.90 лв.
Асен Кантарджиев/192 стр./формат: /ИК "Албатрос"
нашата цена: 5.31 лв./спестявате 0.59 лв.

търсeне по м/у думите моля въведете търсената дума
иили