Устройство на територията – част ІІ (подзаконови нормативни актове) 6. издание - към 10 юни 2011 г. -

Устройство на територията – част ІІ (подзаконови нормативни актове) 6. издание - към 10 юни 2011 г.
Автор:
Обем: 240 стр.
Формат в мм.: 120х190
Издател: ИК "Сиби"
Мека подвързия
Дата на включване: 2011-06-20
Нашата цена: 6.70 лв
 

Сборникът включва нормативни актове по прилагането на Закона за устройство на територията, с които се определят номенклатурата на видовете строежи, условията и редът за разрешаване ползването на строежите, минималните гаранционни срокове, съставянето на актове и протоколи по време на строителството, обхватът, съдържанието и редът за съставяне на техническите паспорти на строежите, редът за обследване на аварии в строителството и за ликвидиране на последиците от тях, принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи, съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.
Поместени са и актовете, уреждащи издаването на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти или упражняване на строителен надзор и задължителното застраховане в проектирането и строителството.