Частно съдебно изпълнение. 4. издание - към 15 януари 2011 г. -

Частно съдебно изпълнение. 4. издание - към 15 януари 2011 г.
Автор:
Обем: 128 стр.
Формат в мм.: 120х195
Издател: ИК "Сиби"
Мека подвързия
Дата на включване: 2011-01-18
Нашата цена: 4.90 лв
 

Сборникът съдържа уредбата на статуса и правомощията на частните съдебни изпълнители, условията и реда за придобиване на правоспособност и упражняване на професията, правилата за воденето и съхраняването на служебните архиви от частните съдебни изпълнители и таксите, които се заплащат във връзка с изпълнителните производства.
Поместени са и подзаконовите актове, с които се уреждат условията, редът и сроковете за задължително застраховане на частните съдебни изпълнители и минималната застрахователна сума, изискванията към отчетите, както и начинът на изчисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специалните сметки на частните съдебни изпълнители.
Включен е и Уставът на Камарата на частните съдебни изпълнители.
Текстовете са анотирани с препращания между нормите, включени в сборника, и към други нормативни актове.