Защита на потребителите - 6. издание - към 15 март 2011 г. -

Защита на потребителите - 6. издание - към 15 март 2011 г.
Автор:
Обем: 448 стр.
Формат в мм.: 120х190
Издател: ИК "Сиби"
Мека подвързия
Дата на включване: 2011-03-21
Нашата цена: 9.20 лв
 

Представена е уредбата на правата на потребителите и тяхната защита, изискванията относно информацията, която следва да се предоставя за стоките и услугите, пуснати на пазара, техните същностни характеристики и начина за отразяването им при етикетиране, сроковете и условията за гаранции и рекламации, правилата относно законосъобразната реклама, уредбата на потребителските спорове и критериите, на които трябва да отговарят квалифицираните организации, които имат правен интерес да предявяват искове за защита на колективните интереси на потребителите.
Поместени са и Законът за потребителския кредит, Законът за електронната търговия и Законът за предоставяне на финансови услуги от разстояние с оглед специалната защита на потребителите, уредена с тях.
Представено е европейското законодателство на административното сътрудничество в областта на защитата на потребителите – Регламент (ЕО) № 2006/2004, като е включена и наредбата по неговото прилагане.