Обща теория на правото. Основни правни понятия. Четвърто издание - Росен Ташев

Обща теория на правото. Основни правни понятия. Четвърто издание
Автор: Росен Ташев
Обем: 464 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "Сиби"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-10-23
Нашата цена: 19.00 лв
 

Учебникът е посветен на основните правни понятия, използвани в юридическото мислене. В рамките на пет глави авторът разглежда осем основни правни понятия: източници на правото, правни норми, правни принципи, юридически факти, субективни права, юридически задължения, правни отношения, субекти на правото. Около тях е изградена мрежата на повече от триста правни понятия, разгледани в книгата. Авторът подчертава, че този понятиен апарат представлява задължителният минимум, за да може юридическата общност да изгради общ език и разбиране в правния диалог.

Новото в четвъртото издание на учебника е позоваването и коментара на българска и чуждестранна общотеоретична литература, излязла в периода 2004-2010 г., както и известно преструктуриране и преозначаване на учебния материал, за да може по-лесно да бъде изучаван от от студентите-първокурсници.

Книгата е предназначена за студентите от юридическите факултети, но несъмнено представлява интерес и за практикуващи юристи.