Закон за устройство на територията. 14 издание към 1 януари 2016 г. -

Закон за устройство на територията. 14 издание към 1 януари 2016 г.
Автор:
Обем: 376 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "Сиби"
Мека подвързия
Дата на включване: 2016-01-06
Нашата цена: 8.60 лв
 

Сборникът включва последните изменения в уредбата, приети със ЗИДЗУТ, ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.

Изданието представя законовата уредба на отношенията, свързани с устройството на територията, с инвестиционното проектиране и строителството, с режима и ограниченията върху собствеността за устройствени цели, както и с контрола върху устройството на територията - оспорване на индивидуални административни актове, административен контрол, недопускане и отстраняване на незаконното строителство.

Поместени са Законът за устройство на територията, Законът за устройството и застрояването на Столичната община и Законът за устройството на Черноморското крайбрежие. Включен е и Законът за регионалното развитие, с който се уреждат разработването, управлението и информационното осигуряване на концепции и схеми за пространствено развитие на национално, регионално, областно и общинско ниво.

Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания към други нормативни актове и между правни норми, включени в сборника.