Закон за счетоводството - 5. издание към 1 юни 2011 г. -

Закон за счетоводството - 5. издание към 1 юни 2011 г.
Автор:
Обем: 112 стр.
Формат в мм.: 120х190
Издател: ИК "Сиби"
Мека подвързия
Дата на включване: 2011-06-06
Нашата цена: 4.90 лв
 

Поместени са Законът за счетоводството и Законът за независимия финансов одит, с които се уреждат изискванията към счетоводните системи в предприятията, съдържанието, съставянето и публичността на финансовите отчети, изискванията към лицата, които съставят финансови отчети, организацията и изпълнението на независимия финансов одит, упражняването на одиторска професия.
Включен е и Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на международните счетоводни стандарти, както и извлечения от други закони в тази тематична област.
Текстовете са анотирани с предишни редакции и с препращания между законови разпоредби и към други нормативни актове.