Договори за ЕС ∙ Съдебна практика. 2. издание - към 1 декември 2009 г. с измененията след Договора от Лисабон, в сила от 1 декември 2009 г. - Станислав Костов

Договори за ЕС ∙ Съдебна практика. 2. издание - към 1 декември 2009 г. с измененията след Договора от Лисабон, в сила от 1 декември 2009 г.
Автор: Станислав Костов
Обем: 928 стр.
Формат в мм.: 110х180
Издател: ИК "Сиби"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-12-22
Нашата цена: 23.00 лв
 

Сборникът съдържа новите консолидирани текстове на договорите за ЕС след тяхното изменение с Договора от Лисабон. Поместени са и протоколите и декларациите към Договорите, Хартата на основните права и разясненията към нея, както и дерогациите, които се предвидиха впоследствие по отношение на Ирландия и Чешката република.

Съдебната практика във второто издание е значително допълнена. Критериите за нейния подбор са прецизирани, а обемът й – разширен. Добавени са и нови раздели, посветени на гражданството на ЕС и държавните помощи.

За допълнително улеснение на читателя в информационното приложение са обособени всички необходими инструменти за ползването на включените актове – информация за данни за публикацията на Договорите и на актовете на вторичното право на ЕС, както и таблиците за съответствие към Договорите. С цел лесно и изчерпателно търсене в съдебната практика са поместени предметен, азбучен и хронологичен указател.