Семейно и наследствено право - пето преработено и допълнено издание - Методи Марков

Семейно и наследствено право - пето преработено и допълнено издание
Автор: Методи Марков
Обем: 280 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "Сиби"
Мека подвързия
Дата на включване: 2011-04-01
Нашата цена: 10.90 лв
 

С приемането на новия Семеен кодекс беше предприета дългоочакваната реформа на българското семейно право. Промените в уредбата са съществени и засягат почти всички семейноправни институти. Усложнената уредба на имуществените отношения между съпрузите допуска избор между три възможни режима - на общност, на разделност и съобразно сключен брачен договор. Правилата за развода вече не са така рестриктивни. Осиновяването е уредено като единен институт, обхващащ както "вътрешните", така и "международните" осиновявания. Развита е уредбата на отношенията родители-деца. Създадени са нови правила за размера на издръжката, както и за изплащането й от държавата.
След влизането в сила на Семейния кодекс бяха приети множество подзаконови нормативни актове по прилагането му. Факт е и първото изменение на кодекса.
Книгата е съобразена с изпитните изисквания в различните юридически факултети в страната. Тя предлага пълнота, систематичност и изчерпателност в кратка и прецизирана форма, която дава възможност за бърза ориентация в материала и е гарантирано улеснение в подготовката както за семестриалния, така и за държавния изпит по гражданскоправни науки.
Изданието има за цел да подпомогне преди всичко студентите по право, изучаващи дисциплината "Семейно и наследствено право", но с оглед на новостите в материята ще бъде полезно и за всички практикуващи юристи.