Устройство на територията – част І (подзаконови нормативни актове) 6. издание към 20 юни 2011 г. -

Устройство на територията – част І (подзаконови нормативни актове) 6. издание към 20 юни 2011 г.
Автор:
Обем: 264 стр.
Формат в мм.: 120х190
Издател: ИК "Сиби"
Мека подвързия
Дата на включване: 2011-06-24
Нашата цена: 7.40 лв
 

Изданието съдържа нормативни актове по прилагането на Закона за устройство на територията, с които се определят правилата и нормативите за устройството на територията и нормативите за необходимата земя при застрояване, изискванията към обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, обхватът и съдържанието на инвестиционните проекти и на свързаните с тях проучвания и задания за проектиране, размерите.
Поместени са и наредбите, които уреждат редът и начинът за определяне на размерите, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура и на сервитутите на енергийните обекти.