Ревизия на конституцията на Република България - Христо Паунов

Ревизия на конституцията на Република България
Автор: Христо Паунов
Обем: 184 стр.
Формат в мм.: 145х215
Издател: ИК "Фенея"
Мека подвързия
Дата на включване: 2013-05-10
Нашата цена: 12.74 лв
 

Основен предмет на монографията "Ревизия на Конституцията на Република България" с автор Христо Паунов е целият комплекс правни норми, съдържащ се в Глава девета на Конституцията. Освен това, в предмета и обхвата на изследването попадат развитието на института на конституционната ревизия в историята на България, някои сравнителноправни аспекти на проблема, обхватът и съдържанието на понятието "ревизия на конституцията" в конституционната теория и практика, въпросът за контрола за конституционност върху ревизията на конституцията. В рамките на българската конституционноправна теория липсва единно и цялостно изследване на проблема за общите параметри и механизмите за извършване на промени в основния закон на страната, така, както са заложени в сега действащата Конституция. Настоящият труд е скромен опит в тази насока, отчитайки актуалните тенденции в българското конституционно право, добрите примери от конституционната история, както и някои обозрими предизвикателства на бъдещето. Крайната основна цел на настоящето изследване е да представи моделът на механизма на ревизия на Конституцията на Република България.