Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните -

Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
Автор:
Обем: 96 стр.
Формат в мм.: 120х190
Издател: ИК "Сиби"
Мека подвързия
Дата на включване: 2008-11-03
Нашата цена: 3.90 лв
 

3. издание – към 15 октомври 2008 г.

Представена е уредбата на отношенията, свързани с предотвратяването и борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Сборникът включва и подзаконови нормативни актове, уреждащи дейността на детските педагогически стаи, домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни, възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати като специализирани заведения за превенция на асоциалното поведение на децата.