Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности (нормативни актове и практически указания) - Съст. Александър Корнезов

Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности (нормативни актове и практически указания)
Автор: Съст. Александър Корнезов
Обем: 520 стр.
Формат в мм.: 120х190
Издател: ИК "Сиби"
Мека подвързия
Дата на включване: 2008-07-10
Нашата цена: 21.00 лв
 

1. издание – към 10 юли 2008 г.

С предговор от Александър Арабаджиев, съдия в Съда на Европейските общности.

Тази книга е първият по рода си сборник по процесуално право на ЕС на български език и една от малкото в Европа. Той е изцяло с практическа насоченост и има претенции, като такъв, да се превърне в настолна книга за всеки уважаващ себе си юрист.
Сборникът предлага задълбочен и подробен коментар, както и богата съдебна практика по основните процесуални разпоредби на правото на ЕС – от тези, включени в Учредителните договори (ДЕО и ДЕС), до Статута на Съда на ЕО, неговия Процедурен правилник, Информационната бележка относно отправянето на преюдициални запитвания от националните юрисдикции, автори на преюдициални запитвания до Съда на ЕО, Указанията към процесуалните представители на страните в писменото и устното производство пред Съда на Европейските общности, както и глава петдесет и девета на ГПК.
Сборникът съдържа примерни преюдициални запитвания, отправени от национални юрисдикции във Франция, Италия и Холандия, както и определение за отхвърляне на искане за отправяне на преюдициално запитване на Административен съд – София-град. Поместена е също така „сламка” за отправяне на преюдициално запитване.