Търговски сделки / Четвърто преработено и допълнено издание - Огнян Герджиков

Търговски сделки / Четвърто преработено и допълнено издание
Автор: Огнян Герджиков
Обем: 422 стр.
Формат в мм.: 140х200
Издател: ИК "Труд и право"
Мека подвързия
Дата на включване: 2015-11-19
Нашата цена: 18.02 лв
 

Книгата представя цялостно и изчерпателно материята на търговските сделки. Разгледана е общата уредба на търговските сделки - правна характеристика; сключване и изпълнение; неизпълнение; търговски обезпечения и прехвърляне на права.

Подробно е анализирана проблематиката на уредените в Търговския закон и в други закони търговски сделки:

търговска продажба;

договор за лизинг;

комисионен договор;

спедиционен договор;

договор за превоз;

договор за застраховка;

договор за текуща сметка;

банкови сделки;

менителница, запис на заповед, чек;

факторинг и франчайзинг.

Изданието е съобразено със законодателните промени и отразява актуалната съдебна практика. Съдържанието е обогатено с нова материя - обезпеченията по договорите за финансови обезпечения, правилата на Инкотермс, платежните карти, както и факторинга и франчайзинга.

Авторският труд е съобразен със законодателството към 10 октомври 2015 г.

Целевата аудитория на книгата са практикуващи юристи, студенти и преподаватели, както и мениджъри, финансисти и счетоводители.