Подпомагащата страна в съдебния исков процес - Камелия Цолова

Подпомагащата страна в съдебния исков процес
Автор: Камелия Цолова
Обем: 304 стр.
Формат в мм.: 110х180
Издател: ИК "Сиби"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-04-22
Нашата цена: 16.00 лв
 

Предмет на изследване в тази книга е институтът на подпомагащата страна в съдебния исков процес. Необходимостта от актуално изследване на темата за подпомагащата страна е свързана основно с настъпилите промени в гражданскопроцесуалната правна уредба и влизането в сила на новия Граждански процесуален кодекс.

Авторката фиксира своето внимание върху изясняване на процесуалната роля на третото лице-помагач в исковото съдопроизводство и условията за допустимост за участие в процеса на подпомагаща страна. Особено внимание, предвид основното му значение изобщо за института на подпомагащата страна, е отделено на правния интерес от допълнително встъпване. Изследвани са особеностите на разглеждането и завършването на исково производство при участието на подпомагаща страна. Анализирани са подробно правните последици, които законът свързва с постановяването на мотивирано съдебно решение в дело, в което е участвала подпомагаща страна.

В книгата е синтезирана и критично анализирана богата съдебна практика, което, заедно с безспорните й научни достойнства, я прави интересна за всеки практикуващ юрист, който се интересува от актуалните проблеми на гражданския процес.