Гори и земи от горския фонд -

Гори и земи от горския фонд
Автор:
Обем: 216 стр.
Формат в мм.: 120х190
Издател: ИК "Сиби"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-02-13
Нашата цена: 6.90 лв
 

4. издание - към 29 януари 2009 г.

Представена е нормативната уредба на отношенията, свързани със собствеността и стопанисването на горите, условията и реда за разпореждане с гори и земи от горския фонд и за строителство в горите, за ползване на дървесина и други странични ползвания, специалния правен режим на горите в защитени територии.
Поместени са и актовете, уреждащи възстановяването на собствеността върху горите и земите от горския фонд.
Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания между правни норми, включени в сборника, и към актове по прилагането им.