Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси - Николай Николов

Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Автор: Николай Николов
Обем: 163 стр.
Формат в мм.: 150х205
Издател: ИК "Фенея"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-04-29
Нашата цена: 10.92 лв
 

Законът за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ЗПРКИ) влезе в сила на 1.01.2009 г. За срвнително краткото време, през което действа този акт, се натрупа достатъчно практика на Върховния административен съд по неговото приложение, която е коментирана и обобщена в настоящата работа. Изследвани са и някои теоретични въпроси, произтичащи от ЗПРКИ, които до момента не са поставяни в доктрината - представяне и анализиране на закона от гледната точка на административното право и процес. Съществена част от изложението е и коментарът на първите решения и определения на ВАС във връзка с приложението на закона.