Основи на правната философия на XXI век - Валентин Петев

Основи на правната философия на XXI век
Автор: Валентин Петев
Обем: 112 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "Сиби"
Мека подвързия
Дата на включване: 2012-05-02
Нашата цена: 10.00 лв
 

В съвременното плуралистично общество, в което съществуват различни политически възгледи и етични убеждения, правото регулира динамиката на обществените отношения в рамките на институционализирани дискурси.
В тях се решават практически политически задачи на рационална, аргументативна основа и резултатите се закрепват със задължителни правни норми. Тази характеристика важи само за демократично организирани общества, които следват модела на правовата държава.
Особено внимание в книгата се обръща на феномена на глобализацията, който води, между другото, до един вид „правен плурализъм“– комплекс от правила и норми от различни източници и с различен обвързващ ефект.
Това изследване се включва в международната правно-философска дискусия. То също така цели да разшири разбирането на практикуващите юристи за ролята на правото като координиращ фактор в национален и транснационален контекст. Не на последно място, авторът иска да събуди по-дълбок теоретичен интерес сред студентите по право, които са бъдещите дейни участници както в съответния национален правен ред, така и в областта на глобалното право.

Авторът проф. д-р Валентин Петев е преподавател по гражданско право, теория на правото и сравнително право в Университета в Мюнстер. След като завършва право в Софийския университет и аспирантура в Института за държавата и правото на БАН, той работи като научен асистент и защитава научна степен в университета “Фридрих Шилер” в Йена. Следват различни преподавателски и изследователски ангажименти в университетите и научните институти на Йена, Хале, Берлин, Хамбург, Париж, Бохум и Мюнстер.
След преселването си във ФРГ проф. Петев публикува редица научни трудове, които го налагат като забележителен познавач на гражданското право на социалистическите страни, на сравнителното източно-западно право и на общата теория на правото.