Относно авторските права на архитектите-проектанти - Георги Саракинов

Относно авторските права на архитектите-проектанти
Автор: Георги Саракинов
Обем: 48 стр.
Формат в мм.: 140x210
Издател: ИК "Труд и право"
Мека подвързия
Дата на включване: 2014-04-26
Нашата цена: 5.46 лв
 

Тази малка по обем, но изключително ценна книга дава авторитетни отговори на всички важни въпроси, свързани с авторските права на архитектите-проектанти:

Какъв е обектът на авторскоправна закрила при архитектите-проектанти
Кой е субектът на авторското право върху произведенията на архитектурата
Какви права имат архитектите-проектанти по ЗАПСП
Какво става с авторските права върху проекти и обекти, създадени преди 1993 г.
Въпроси на авторското право в договорните отношения между инвеститорите и архитектите-проектанти
Как стои въпросът с авторското право върху преработки на произведения на архитектурата
Как се постъпва, когато собственик на сграда желае да я преустрои /реконструира/
Авторското право на архитектите-проектанти и законодателството, регламентиращо възлагането на обществени поръчки
Какво означава колективно управление на права на архитектите-проектанти и има ли условия за такова управление у нас. Ако отговорът е да, как следва да се извършва това управление?

В приложение са публикувани текстовете от Закона за авторското право и сродните му права, засягащи правата на архитектите-проектанти и взаимоотношенията им с инвеститорите. Разработени са и примерни клаузи в договорите за инвестиционно проектиране, отнасящи се до авторското право.

Целева аудитория: архитекти, проектанти, инвеститори и строители.
Тя ще бъде полезна и за всеки практикуващ юрист.