Обществените поръчки след измененията от 2008, 2009, 2010 г. - Аделина Ковачева

Обществените поръчки след измененията от 2008, 2009, 2010 г.
Автор: Аделина Ковачева
Обем: 256 стр.
Формат в мм.: 170х225
Издател: ИК "Фенея"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-10-01
Нашата цена: 18.20 лв
 

В предишната книга на съдия Аделина Ковачева „Възлагане на обществени поръчки" (2008) особено внимание бе обърнато на проблемите при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки във връзка със спазване на принципа на равнопоставеност.

От 2008 г. насам се отброиха две нови тенденции в развитието на законодателството за регулиране на обществените поръчки. Първата е във връзва с въвеждане на ефективни правни механизми за обезпечаване спазването на принципа на публичност и прозрачност. Втората е свързана с изпълнение на задължението на страната ни, като държава-членка на Европейския съюз да транспонира в националното законодателство правилата на Европейските директиви. На тези процеси е подчинен коментарът в настоящата разработка, допълнен с много практика на Комисията за защита на конкуренцията и на Върховния административен съд.