Юридически факти в данъчното право - Иван Г. Стоянов

Юридически факти в данъчното право
Автор: Иван Г. Стоянов
Обем: 112 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "Фенея"
Мека подвързия
Дата на включване: 2011-03-02
Нашата цена: 10.01 лв
 

Монографията е посветена на един от основните въпроси на съвременната теория и практика на публичните финанси - основанието за пораждането на основната категория публични вземания, данъците. Това са юридическите факти в данъчното право. Обобщено казано - това са обектите на данъчното облагане. Тенденцията в данъчното право е към разширяване обхвата на данъчните обекти. Това се потвърждава от въвеждането на облагане на застрахователните премии от 01.01.2011 г.
Данъчното право е основано на изучаването на фактите. Затова основно място в изследванията на данъчните явления заемат фактите. Необходимо е да се изследват и изучават фактите, които пораждат публичните вземания. Проявлението на юридическите факти е условието, с което правните норми свързват възникването и развитието на правоотношенията. Актуалността на този проблем е вън от съмнение. Може да се каже - облагането на данъчните обекти засяга всички физически и юридически лица, включително и държавата - от обектите на облагане идват данъците за държавния и общинския бюджет.
В книгата е направен критичен анализ на съдебната практика по данъчни дела и някои предложения lege ferenda.