Семейно право. Кн. първа - Лиляна Ненова

Семейно право. Кн. първа
Автор: Лиляна Ненова
Обем: 664 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "Софи-Р"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-01-13
Нашата цена: 24.57 лв
 

Трето основно преработено и допълнено издание по новия Семеен кодекс от 2009 г.

ПРЕДГОВОР КЪМ ТРЕТОТО ПРЕРАБОТЕНО И ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

Първото издание на този учебник, по което съм изучавал семейното право като студент, остави у мен впечатлението, че са малко авторите, кои- то са способни да обясняват правните явления увлекателно и просто, а същевременно с точен и прецизен език. По тази причина с чувство на отговорност и притеснение приех задачата да редактирам това произведение, което за мен е недостижим образец на преподавателското творчество. По тази причина съм се старал да запазя стила на автора, а редакторската намеса да остане възможно по-незабележима.

Влизането в сила на третия Семеен кодекс през 2009 г. е основната причина за внасянето на съответни промени в учебния курс по семейно право. Реформата на семейното право се забави по различни причини. На всичко отгоре тя се препъна по въпроса за уреждането на фактическото съпружеско съжителство - една реалност. която няма нужда от признание (от „узаконяване", както се изразяваха противниците на уредбата), а от закрепването на определени семейноправни последици. По този начин една разпространена форма на създаване на семейство остана извън страниците на Семейния кодекс, въпреки че редица други закони придават правно значение на този факт...
От редактора