Деликтната отговорност - Симеон Тасев

Деликтната отговорност
Автор: Симеон Тасев
Обем: 274 стр.
Формат в мм.: 145х210
Издател: ИК "Сиела"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-02-24
Нашата цена: 15.48 лв
 

Трудът е посветен на инсититута на непозволеното увреждане. Материята е структурирана в пет глави:
– обща характеристика на деликтната отговорност – разглеждаща теоретичните основи и историческото развитие на института;
– предпоставки на деликтната отговорност – подробен анализ на всеки от елементите на фактическия състав на деликтната отговорност
– отделни състави на деликтната отговорност – отговорност за лични действия; отговорност за вреди, причинени от недееспособни лица; отговорност на възложителя на дадена работа; отговорност за вреди, произлезли от вещи или животни; отговорност на държавата и общините за вреди; отговорност за вреди, причинени от дефектни стоки; отговорност за вреди, причинени при упражняване на определени дейности; понятието „източник на повишена опасност“
– характер и обем на отговорността;
– правна уредба на деликтната отговорност в ЕС и в различните държави.