Съкратеното съдебно следствие по НПК. Практически проблеми - Маргарита Чинова, Георги Гатев

Съкратеното съдебно следствие по НПК. Практически проблеми
Автор: Маргарита Чинова, Георги Гатев
Обем: 120 стр.
Формат в мм.: 140х200
Издател: ИК "Сиела"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-08-31
Нашата цена: 11.18 лв
 

Съкратеното съдебно следствие бе установено за първи път у нас с влизането в сила на новия НПК от 29.04.2006 г. То е израз на една от тенденциите при реформата на наказателното правосъдие за осигуряването на бързина при разглеждането на делата, чрез въвеждане на нови диференцирани производства, при които се съкращават отделни фази, стадии, институти или правила на общата наказателна процедура. В тази връзка обаче е важно да се спазва принципното правило, че бързината на наказателния процес и ефективността на системата не могат да се осигуряват за сметка на разкриването на обективната истина и на гаранциите за правата на обвиняемите, както и на жертвите на престъпни посегателства.
В изданието можете да намерите и пълния текст на Тълкувателно решение № 1 от 6 април 2009 г., както и на Становище по мотивите по т. 1 и 9 на ТР № 1/2008 г. на ОСНК.