Защита на конкуренцията 3. издание – към 10 септември 2010 г. -

Защита на конкуренцията 3. издание – към 10 септември 2010 г.
Автор:
Обем: 192 стр.
Формат в мм.: 120х190
Издател: ИК "Сиби"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-09-16
Нашата цена: 5.90 лв
 

В сборника е поместен Законът за защита на конкуренцията, който урежда забраните срещу определени споразумения, решения и съгласувани практики, злоупотребата с монополно или господстващо положение, критериите за концентрация между предприятия и нелоялна конкуренция, производството и правомощията на Комисията за защита на конкуренцията.

Поместено е релевантното извлечение от Договора за функционирането на Европейския съюз и регламентите, към които законът препраща - Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета относно изпълнението на правилата за конкуренция и Регламент (EO) № 139/2004 на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия. Поместено е информационно приложение със систематичен списък на основните актове на правото на ЕС в областта на защитата на конкуренцията.