Наследствени пенсии - Райна Койчева

Наследствени пенсии
Автор: Райна Койчева
Обем: 256 стр.
Формат в мм.: 145х200
Издател: ИК "Авалон"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-08-21
Нашата цена: 12.74 лв
 

Райна Койчева е главен асистент по трудово право и обществено осигуряване в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство и доктор по право.
Изследването обхваща всички основни проблеми, свързани с темата, а именно: значение, понятие и обща правна характеристика на наследствените пенсии, разграничение с наследяването, с личните пенсии, както и с други осигурителни плащания по повод на смърт, общи и специфични предпоставки за придобиване право на наследствена пенсия, особености на осигурения социален риск „смърт", кръг на осигурените лица, правила за определяне размера на наследствените пенсии, особености на пенсионното производство по наследствените пенсии.
Направен е задълбочен исторически анализ на развитието на института на наследствените пенсии в България от Освобождението до наши дни (1880 - 2000 г.), както и редица съпоставки с правната уредба на наследствените пенсии в държавите от Европейския съюз, в Русия, Украйна и Канада. Анализирана е правната регламентация на наследствените пенсии в конвенциите и препоръките на МОТ, както и относимите към тази материя разпоредби в правото на Европейския съюз, а също и българската и европейската съдебна практика.
Монографията е предназначена преди всичко за специалистите в областта на осигурителното право - научни работници, служители в НОИ, съдии и адвокати, но би могла да бъде полезна и на студентите от юридическите факултети, както и на всеки, който се интересува от проблемите на наследствените пенсии.