Закон за нормативните актове. 4. издание - към 1 октомври 2011 г. -

Закон за нормативните актове. 4. издание - към 1 октомври 2011 г.
Автор:
Обем: 112 стр.
Формат в мм.: 120х190
Издател: ИК "Сиби"
Мека подвързия
Дата на включване: 2011-10-05
Нашата цена: 4.50 лв
 

Представена е правната рамка на процеса на подготовката, из­да­ва­не­то и при­ла­га­не­то на нор­ма­тив­ни­те актове. Поместени са Законът за нормативните актове и указът за прилагането му, Законът за международните договори на Република България и Законът за „Държавен вестник”. Включени са извлечения от Конституцията на Република България, от Закона за Конституционен съд, от Административнопроцесуалния кодекс и от правилниците, които уреждат организацията и дейността на Народното събрание и на Министерския съвет в частта им, уреждаща нормотворческия процес.
В допълнение е поместено извлечение от консолидирания текст на Договора за функционирането на Европейския съюз. Поместени са текстовете, уреждащи видовете правни актове на ЕС, правно обвързващото им действие и процедурите по приемането им.
Текстовете са анотирани с препращания между правни норми, включени в сборника, към други нормативни актове и към решения на Конституционния съд.