Съдебна администрация 4. издание - към 25 август 2009 г. -

Съдебна администрация 4. издание - към 25 август 2009 г.
Автор:
Обем: 112 стр.
Формат в мм.: 110х180
Издател: ИК "Сиби"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-09-02
Нашата цена: 4.90 лв
 

Сборникът съдържа Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, с който се уреждат звената на администрацията в тези съдилища, функционалните им характеристики, организацията на работата на администрацията, редът за провеждане на конкурс за съдебни служители, условията и редът за присъждане на ранговете.

В допълнение са поместени Наредба № 8 за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост и Наредба № 2 за съдебните заседатели.