Енергетика и енергийна ефективност 2. издание - към 15 юли 2009 г. -

Енергетика и енергийна ефективност 2. издание - към 15 юли 2009 г.
Автор:
Обем: 240 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "Сиби"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-08-15
Нашата цена: 7.00 лв
 

Представена е нормативната уредба на обществените отношения, свързани с осъществяването на дейностите по производство, внос и износ, пренос, транзитен пренос, разпределение на електрическа и топлинна енергия и природен газ, пренос на нефт и нефтопродукти по тръбопроводи, търговия с електрическа и топлинна енергия и природен газ, както и правомощията на държавните органи по определянето на енергийната политика, регулирането и контрола.

В допълнение са включени Законът за енергийната ефективност във връзка с държавната политика за повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление на енергия и предоставянето на енергийни услуги, както и Законът за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата, който урежда насърчаването на производството и потреблението на енергия от възобновяеми и алтернативни енергийни източници и производството и потреблението на биогорива в транспорта.