Данъчно право и данъчен процес - Иван Г. Стоянов

Данъчно право и данъчен процес
Автор: Иван Г. Стоянов
Обем: 300 стр.
Формат в мм.: 145х210
Издател: ИК "Фенея"
Мека подвързия
Дата на включване: 2012-03-26
Нашата цена: 18.11 лв
 

През последните години у нас бавно, но необратимо, се оформя нова правна дисциплина - данъчно право. Общият интерес към тази дисциплина се обуславя от всестранното значение на данъчните закони, които касаят не само държавата, но и всички физически, юридически лица и търговски дружества.
С приемането на ЗДП, ДПК, сега ДОПК, може да се каже, че българското данъчно право се обособи в три части: обща част, данъчен процес и специална част. настоящият труд е първият всеобхватен учебник по данъчно право, издаван у нас. Той обхваща и трите части - обща част, специална част и данъчен процес, и има за цел да подпомогне студентите и всички, които проявяват интерес към "най-деликатната работа в управлението на съвременната държава", да усвоят основните понятия в данъчното право и защитата в сферата на данъците.
Учебникът е съобразен с новоприетите ДОПК, АПК, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС, ЗАДС, ЗМДТ, ЗДЗП. Разгледани са редица актуални решения на ВАС и са направени някои предложения de lege ferenda.