Замяната и българското гражданско право - Люба Панайотова-Чалъкова

Замяната и българското гражданско право
Автор: Люба Панайотова-Чалъкова
Обем: 316 стр.
Формат в мм.: 145х210
Издател: ИК "Фенея"
Мека подвързия
Дата на включване: 2012-12-10
Нашата цена: 16.38 лв
 

Книгата "Замяната и българското гражданско право" очертава многостранните аспекти на замяната като явление и договор. Като явление, защото от нея се интересуват в своите съчинения не само юристи, но и икономисти, социолози, историци на правото и др. Замяната дори се възприема в широк смисъл не просто като вид договор, а като еманация на всеки един договор, на разменните отношения между хората въобще. Оттук и необходимостта за представяне на историческото развитие и на научните концепцее за замяната, съществували във времето. От друга страна, книга представлява първо по рода си монографично изследване на самия договор за замяна в българското гражданско право с неговите специфики и характерни черти, с предизвикателствата, които отправя към съвременното законотворчество и съдебна практика. Не са подминати и въпросите на проблемните за България замени между публични субекти и частни лица. Обърнато е внимание и на самостоятелното място и значение на този договор при съпоставката му с други договори, а и на умелото му използване като механизъм и принципи при редица правни фигури и институти.