Сборник решения и определения на Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация 2000г.-2009г. - Златимир Орсов - съставител

Сборник решения и определения на Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация 2000г.-2009г.
Автор: Златимир Орсов - съставител
Обем: 232 стр.
Формат в мм.: 135х205
Издател: ИК "Софи-Р"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2010-01-13
Нашата цена: 15.47 лв
 

ПРЕДГОВОР

Търговският арбитражен съд при Националната юридическа фондация е учреден с решение на Съвета на директорите на фондацията от 24 юли 1997 г. Той започва правораздавателната си дейност през 2000 г. До предаването за печат на настоящия сборник в ТАС при НЮФ са образувани 296 арбитражни дела, от които 5 международни. Количеството на решенията и определенията, постановени по тези дела за изминалите 10 години, позволява систематизирането и издаването им. Целта е бъдещите участници в арбитражното производство пред Търговския арбитражен съд при НЮФ да бъдат информирани за практиката на арбитража, с надеждата, че това ще им помогне да защитят по-добре интересите си.

В сборника са включени извадки от мотивите на решенията и определенията, постановени от 2000 г. до 31 октомври 2009 г. В тях съставите на решаващия орган на ТАС при НЮФ са изложили виждането си за точния смисъл на разпоредбите от нормативните актове, които са били приложими към конкретния правен спор, както и фактическите си основания за прилагането на една или друга правна разпоредба и за една или друга правна квалификация...
Златомир Орсов
Председател на ТАС при НЮФ