Възлагане на обществени поръчки - Аделина Ковачева

Възлагане на обществени поръчки
Автор: Аделина Ковачева
Обем: 200 стр.
Формат в мм.: 140х200
Издател: ИК "Фенея"
Мека подвързия
Дата на включване: 2008-05-12
Нашата цена: 16.38 лв
 

Основен принцип на Европейското и националното право е принципът на равнопоставеността. Той може да се дефинира с едно единствено изречение - при еднакви условия сходните случаи да се третират еднакво. Прилагането му в практиката е безусловно задължително за възложителите на обществени поръчки. Комисията за защита на конкуренцията и съда. А това съчетава правилното прилагане на Закона за обществените поръчки с познаване на добрите практики, намерили отражение в решенията на органите, натоварени с осъществяването на контролни функции.
Целта на настоящата разработка е анализ на закона, направен на базата на евентуални проблеми при прилагането му и основа за появата на нежеланата противоречива практика, на актовете на Комисията за защита на конкуренцията и на последно място на решенията, постановени от Върховния административен съд.