Международна подсъдност. Книга първа - Николай Ангелов

Международна подсъдност. Книга първа
Автор: Николай Ангелов
Обем: 216 стр.
Формат в мм.: 140х200
Издател: ИК "Фенея"
Мека подвързия
Дата на включване: 2008-03-11
Нашата цена: 8.10 лв
 

Книгата съдържа правила за определяне на международната подведомственост и подсъдност по различни видове граждански, търговски, семейни дела и дела, свързани с осъществяване на родителска отговорност и за международните отвличания на деца. Засегнати са и въпросите, касаещи признаването и изпълнението на съдебни решения постановени по тези видове дела в страните членки на Европейския съюз, трудностите и практическите въпроси, свързани със свободното движение на съдебните решения в рамките на Общността, както и възможностите за изграждане на взаимно доверие между правораздавателните институции в рамките на Европейския съюз.