Регламентът Брюксел II A. Коментар - Николай Натов и колектив

Регламентът Брюксел II A. Коментар
Автор: Николай Натов и колектив
Обем: 486 стр.
Формат в мм.: 170х230
Издател: ИК "Сиела"
Мека подвързия
Дата на включване: 2014-11-27
Нашата цена: 21.50 лв
 

При написването на този Коментар са взети предвид съществуващите досега разработки в науката по международно частно право в държавите - членки на ЕС, практиката на Съда на Европейските общности /сега Съд на Европейския съюз/, отделни решения на правораздавателни органи на държави-членки. Специално внимание е отделено на нарастващата по количество и обем практика на българските съдилища, която е анализирана в светлината на принципите на приложение на разглеждания Регламент като акт на вторичното право на Европейския съюз. Изяснена е в сравнителен план и уредбата в някои други държави-членки.