Социалното осигуряване и краткосрочните плащания във въпроси и отговори - Сълза Георгиева, Нели Вангелова, Кина Койчева-Лукарска, Вержиния Заркова, Георги Зафиров

Социалното осигуряване и краткосрочните плащания във въпроси и отговори
Автор: Сълза Георгиева, Нели Вангелова, Кина Койчева-Лукарска, Вержиния Заркова, Георги Зафиров
Обем: 568 стр.
Формат в мм.: 145х210
Издател: ИК "Труд и право"
Мека подвързия
Дата на включване: 2011-01-11
Нашата цена: 21.84 лв
 

Тази книга предлага цялостно приложно знание по материята на социалното осигуряване и краткосрочните плащания и помощи.

Съдържание:

- осигуряване ­ осигурени лица, осигурители, осигурителни вноски;
- парични обезщетения при общо заболяване;
- парични обезщетения при майчинство;
- парични обезщетения при трудова злополука и професионална болест;
- парични обезщетения при безработица;
- парични помощи;
- контрол по разходите на ДОО;
- професионални решения, процедури и приложни документи.

Изложението е съобразено с действащото законодателство към 30 септември 2010 г.

В последователен ред са публикувани професионални отговори на всички въпроси в тази област: задълженията на осигурителите и самоосигуряващите се лица и сроковете за внасяне на дължимите осигурителни вноски; отпускането и изплащането на обезщетенията за болест и майчинство, за безработица и дълготрайна безработица; отпускането и изплащането на гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя; изплащането на краткосрочните обезщетения в съот-ветствие с европейските координационни правила; правомощията и ред за осъществяване на контролно-ревизионната дейност в социалното осигуряване.

Авторите на книгата са екип от утвърдени специалисти от Националния осигурителен институт с отлична професионална подготовка и с богат практически опит.

Целевата аудитория на книгата са управленските екипи на корпоративните и на държавните структури, специалистите по труд, социално осигуряване и управление на персонала; практикуващи юристи, счетоводители и финансисти; участници в социалния диалог, преподаватели и студенти, граждани.