Разследване на престъпления против интелектуалната собственост - Радостин Беленски

Разследване на престъпления против интелектуалната собственост
Автор: Радостин Беленски
Обем: 244 стр.
Формат в мм.: 145х215
Издател: ИК "Сиела"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-05-27
Нашата цена: 15.48 лв
 

Третата книга от Серия „Криминалистика” предлага методика на разследване на две категории престъпления, по които се срещат значителни трудности в практиката - тези против интелектуалната собственост и тези, свързани с културни ценности.

В книгата се разгледани въпросите относно:

- наказателно-правната характеристика: анализ на основните и някои от квалифицираните състави на посочените престъпления;

- очертаването и конкретизирането на предмета на доказване, съобразно действащите към момента на извършване на деянието материално правни норми;

- организационно-методическите въпроси, стоящи извън доказването, но в пряка връзка с него;

- особеностите на криминалистичната организацията на отделните процесуални способи на доказване, произтичащи от предмета на доказване и специфични задачи, които те решават.

В приложението са представени:

- по-важните решения от съдебната практика;

- кратък терминологичен речник;

- избрана библиография.

Книгата е предназначена за широк кръг от юристи – съдии, прокурори, следователи, разследващи полицаи, студенти по право.